Návrh na zdokonalení systému hospodaření města Třebíče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zdokonalení systému hospodaření města Třebíče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svátková, Marie
dc.contributor.author Jurtíková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:33:00Z
dc.date.available 2010-07-13T23:33:00Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1778
dc.description.abstract Má Bakalářská práce se nazývá "Návrh na zdokonalení systému hospodaření města Třebíče." V teoretické části se zaměřuji na vymezení pojmu obec, působnost a orgány obce, dále na vymezení pojmu rozpočet, rozpočtová skladba, okrajově se také zmiňuji o hospodaření města Třebíče a Městského úřadu. V praktické části se zaměřuji na analýzu hospodaření města. Výchozím bodem práce jsou rozpočty roku 2003 a 2004, jejich hodnocení a grafické znázornění. Tato bakalářská práce však nemůže zachytit celou problematiku, která se v praxi objevuje, proto zůstává jen pokusem o vysvětlení hospodaření města. cs
dc.format 86 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 538415 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject obec cs
dc.subject působnost obce cs
dc.subject orgány obce cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject rozpočtová skladba cs
dc.subject cs
dc.subject municipality en
dc.subject the scope of powers en
dc.subject authorities of the municipality en
dc.subject budget en
dc.subject receipts en
dc.subject expenditures en
dc.subject budgetary work en
dc.subject en
dc.title Návrh na zdokonalení systému hospodaření města Třebíče cs
dc.title.alternative Suggestion for an improvement in the economy system of the town of Třebíč en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-17
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is called "Suggestion for an improvement in the economy system of the town of Třebíč." The theoretical part aims to define the notion of municipality, the scope of powers and authorities of the municipality, further on the notion of budget, and budgetary work. The economy summary of the town Třebíč and municipal authorities is also mentioned. The analytic part is focused on the analysis of the economy of the town. The starting point of this thesis is budgets of years 2003 and 2004, their evaluation and graphic representation. However, this bachelor thesis cannot cover the whole issue, therefore it remains only an attempt to explain the economy of the town. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2477
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurtíková_2006_bp.pdfBlocked 525.7Kb PDF View/Open
jurtíková_2006_vp.pdf 333.4Kb PDF View/Open
jurtíková_2006_op.pdf 362.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account