Nové typy detektorů elektrické zabezpečovací signalizace.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nové typy detektorů elektrické zabezpečovací signalizace.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kvasnica, Milan
dc.contributor.author Odstrčilík, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:35:08Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:07Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1786
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá ze tří částí, z nichž v první jsou rozděleny detektory Elektrické zabezpečovací signalizace podle různých hledisek a zároveň jsou popsány fyzikální principy a funkce jednotlivých nejčastěji používaných detektorů elektrické zabezpečovací signalizace. V druhé části jsou popsány možnosti zvýšení efektivnosti a spolehlivost prostorových detektorů pohybu. V poslední části je uvedeno porovnání vybraných typů nových detektorů a to z hlediska provozní, ekonomické a technické efektivnosti včetně specifikace technických parametrů uváděných v katalogových listech jednotlivých detektorů. cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 4167004 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.06.2008
dc.subject Electronic security system en
dc.subject PIR detector en
dc.subject Antimasking en
dc.subject Elektrická zabezpečovací signalizace cs
dc.subject PIR detektor cs
dc.subject antimasking cs
dc.title Nové typy detektorů elektrické zabezpečovací signalizace. cs
dc.title.alternative New types of electronic security signalization detectors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laucký, Vladimír
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis consists of three parts. The first part deals with the division of electronic security signalization detectors according to different standpoints and also describes physical principles and functions of electronic security signalization detectors which are used most frequently.The second part contains different possibilities of how to increase the efficiency and reliability of motion detectors. The last part compares some selected types of new detectors from the operating, economic and technical effectiveness point of view including the specification of technical parameters presented in the catalogue cards of separate detectors. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3238
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject detektory cs
local.subject ochrana budov cs
local.subject poplachové a varovné systémy cs
local.subject detekce pohybu cs
local.subject detectors en
local.subject protection of buildings en
local.subject alarm and warning systems en
local.subject motion detection en


Files in this item

Files Size Format View
odstrčilík_2006_bp.pdfBlocked 3.973Mb PDF View/Open
odstrčilík_2006_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
odstrčilík_2006_op.doc 285Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account