Projekt dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Elektrocentrum trading, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Elektrocentrum trading, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krenar, Petr
dc.contributor.author Žádníková, Michaela
dc.date.accessioned 2012-03-11T08:58:46Z
dc.date.available 2012-03-11T08:58:46Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17877
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit projekt dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Elektrocentrum trading, spol. s r. o. Teoretická část představuje rozbor dostupné literatury v oblasti firemního vzdělávání a plánování vzdělávacích programů. Praktická část je věnovaná charakteristice společnosti, analýze vzdělávacích potřeb firmy a projektu dalšího vzdělávání. Analýza vzdělávacích potřeb zahrnuje analýzu organizace, pracovních míst a osob. Projekt dalšího vzdělávání popisuje návrh vzdělávacího programu včetně časového plánu, vymezení nákladů, volby metod a analýzy rizik. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 3481068 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject firemní vzdělávání cs
dc.subject analýza vzdělávacích potřeb cs
dc.subject vzdělávací program cs
dc.subject časový plán cs
dc.subject Corporate education en
dc.subject educational needs analysis en
dc.subject educational program en
dc.subject time plan en
dc.title Projekt dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Elektrocentrum trading, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Project of further education for employees in firm Elektrocentrum trading Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tyl, Petr
dc.date.accepted 2011-06-02
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to compose a projekct of corporate education of employees in Elektrocentrum trading, spol. s r. o. The theoretical part presents the entire range of literature in area of corporate education and planning of educational programs. The practical part engages in company overwiew, analysis of corporate educational needs and project of additional education. The analysis of educational needs covers analysis of organization, work positions and members of staff. Project of additional education describes concept of education system including time planning, cost specification, form and method selection and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21984
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žádníková_2011_dp.pdfBlocked 3.319Mb PDF View/Open
žádníková_2011_vp.pdf 157.5Kb PDF View/Open
žádníková_2011_op.pdf 1.079Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account