Layout výrobní haly ve firmě Kovokon Auto, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Layout výrobní haly ve firmě Kovokon Auto, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita cs
dc.contributor.author Vaculíková, Eva cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T09:18:51Z
dc.date.available 2012-03-11T09:18:51Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17907
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá layoutem výrobní haly ve firmě Kovokon Auto, a.s. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první, teoretické části jsem se zaměřila na popis průmyslového inženýrství, plýtvání, dále na metody průmyslového inženýrství, štíhlý podnik a možnosti prostorového uspořádání pracovišť. Druhá, praktická část je rozdělena do dvou částí. V analytické části jsem se zaměřila na představení společnosti, analýzu současného stavu na výrobní hale, mapování hodnotového toku a identifikaci příležitostí pro zlepšení. V projektové části jsem na základě výsledků analýzy rozpracovala jednotlivé návrhy řešení pro zlepšení. cs
dc.format 105 s. cs
dc.format.extent 5165828 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Průmyslové inženýrství cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject štíhlý podnik cs
dc.subject štíhlé pracoviště cs
dc.subject 5 S cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject vizuální management cs
dc.subject poka-yoke cs
dc.subject SMED cs
dc.subject TPM cs
dc.subject prostorové uspořádání pracovišť cs
dc.subject VSM cs
dc.subject Industrial engineering en
dc.subject waste en
dc.subject lean company en
dc.subject lean workplace en
dc.subject 5 S en
dc.subject ergonomics en
dc.subject visual management en
dc.subject poka-yoke en
dc.subject SMED en
dc.subject TPM en
dc.subject spatial arrangement of workplaces en
dc.title Layout výrobní haly ve firmě Kovokon Auto, a.s. cs
dc.title.alternative Production hall layout at company Kovokon Auto, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Černý, Jaromír cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a production hall layout at company Kovokon Auto, a.s. It is divided into two parts. In the theoretical part I focused on industrial engineering, waste, methods of industrial engineering, lean company and possibilities of a spatial arrangement of workplaces. The second part consists of two parts. In analytical part I focused on the company performance, analysis of current state in a production hall, value stream mapping and identification of opportunities for improvement. According to the results of analysis the project part is focused on suggestions for improvement. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21863
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2011_dp.pdfBlocked 4.926Mb PDF View/Open
vaculíková_2011_vp.pdf 599.9Kb PDF View/Open
vaculíková_2011_op.pdf 34.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account