Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klásek, Antonín
dc.contributor.author Bobálová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:40:31Z
dc.date.available 2010-07-13T23:40:31Z
dc.date.issued 2006-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1796
dc.description.abstract Monoacylglyceroly patří mezi nejvýznamnější estery glycerolu a mastných kyselin, které jsou jako emulgátory široce využívány v potravinářském průmyslu. Pro své antimikrobiální vlastnosti nacházejí uplatnění také v medicíně a farmacii. Perspektivním způsobem přípravy monoacylglycerolů je adice mastné kyseliny na glycidol nukleofilním otevřením epoxidového kruhu. Předkládaná doktorská práce se zabývá stanovením optimálních reakčních podmínek. Byla testována řada sloučenin na bázi chrómu, z nichž nejúčinnějšími byly katalyzátory vyráběné z mastných kyselin (olejová, palmitová) a hexahydrátu chloridu chromitého a komerčně dostupný chromium acetát hydroxid. S oběma typy katalyzátorů bylo dosaženo vysokých konverzí (cca 93-99%). Finální produkty byly následně purifikovány rekrystalizací z ethanolu, čímž byly získány monoacylglyceroly o relativně vysoké čistotě. Tyto byly analyzovány pomocí HPLC prováděné izokratickou elucí systémem acetonitril : voda : kyselina octová (80 : 20 : 0,1). Pro srovnání byly monoacylglyceroly separovány také pomocí TLC, při níž byla použita vyvíjecí soustava chloroform : aceton : methanol (95 : 4,5 : 0,5). cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Monoacylglyceroly cs
dc.subject mastné kyseliny cs
dc.subject glycidol cs
dc.subject epoxidy cs
dc.subject chromité komplexy cs
dc.subject Monoacylglycerols en
dc.subject fatty acids en
dc.subject glycidol en
dc.subject epoxides en
dc.subject chromium complexes en
dc.title Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem cs
dc.title.alternative Preparation of 1-Monoacylglycerols by the Reaction of Fatty Acids with Glycidol en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-03-29
dc.description.abstract-translated Monoacylglycerols belong among the most important esters of glycerol and fatty acids that are widely used in the food industry as emulsifiers. Due to their antimicrobial properties they are also applied in the medicine and pharmacy. The perspective method of monoacylglycerols preparation is the fatty acid addition to glycidol by the nucleophilic opening of epoxy ring. The optimum reaction conditions were determined in this doctoral thesis. Several chromium-based compounds were tested as catalysts, from which catalysts produced from fatty acids (oleic, palmitic) and chromium chloride hexahydrate, and chromium acetate hydroxide proved to be the most effective. High reaction conversions were reached with both types of catalysts (approx. 93-99%). Final products were purified by recrystallization from ethanol, which resulted in monoacylglycerols of relatively high purity. HPLC with a mobile phase acetonitrile : water : acetic acid (80 : 20 : 0,1, v/v/v) was used for the analysis of monoacylglycerols. At the same time TLC using chloroform : acetone : methanol (95 : 4,5 : 0,5, v/v/v) solvent system was exploited as a service comparative method. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 3226
dc.date.assigned 2002-09-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bobálová_2006_vp.zip 611.4Kb Unknown View/Open
bobálová_2006_op.zip 2.832Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account