Konstrukce lisovacího nástroje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce lisovacího nástroje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Neumannová, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-11T10:23:15Z
dc.date.available 2012-03-11T10:23:15Z
dc.date.issued 2011-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18005
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je nástroj pro lisování plechového dílce za studena. Teoretická část je zaměřena na teorii tváření, strukturu látek, poruchy krystalové mřížky, deformace, deformační zpevnění, pravidla plastické deformace a rozdělení tváření. Dále je popsána technologie tažení, její rozdělení, nástroje pro tažení i speciální způsoby výroby pomocí této technologie. Poslední kapitola teoretické části je věnována simulačnímu softwaru pro tažení. V praktické části je nejprve popsán postup při zadávání dat simulačnímu programu pro výpočet chování materiálu při tažení a výsledky této simulace. Na základě těchto dat je navržen přípravek pro lisování zadané součásti a kompletně popsán. V příloze je obsažena výkresová dokumentace tohoto přípravku. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 1288871 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konstrukce cs
dc.subject lisování cs
dc.subject přípravek cs
dc.subject mechanical design en
dc.subject pressing en
dc.subject tool en
dc.title Konstrukce lisovacího nástroje cs
dc.title.alternative The Press Tool Design for Producing Part in Aircraft Industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated The purpose of this diploma thesis is tool for sheet metal cold pressing. The first part is focused on forming theories, materials structures, crystalline structure defects, deformati-ons, strain hardenings, plastic deformation rules and forming methods. In addition, there are described forming technologies and its distributions, forming tools as well as special methods used in productions. The next part is focused on forming simulation software. The practical part describes a process in data entry into the simulation program for calcu-lation of material behavior within forming and results of this simulation. On the basis of these data is proposed the pressing fixture for a required part and it is completely descri-bed. The design documentation of the fixture is enclosed in attachment. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 18944
dc.date.assigned 2011-02-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
neumannová_2011_bp.pdf 1.229Mb PDF View/Open
neumannová_2011_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
neumannová_2011_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account