Marketingová strategie Olomouc region Card

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie Olomouc region Card

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Ivan
dc.contributor.author Burešová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:44:00Z
dc.date.available 2010-07-13T23:44:00Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1805
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikační strategií projektu Olomouc region Card. V teoretické části jsou stručně shrnuty pojmy služby, marketingový mix služeb, marketingový podpora a v neposlední řadě je zde vyjádřeno "Co je považováno za cestovní ruch". V druhé, analytické části, je stručné seznámení s firmou, vyjádření charakteru produktu, kterým se ve své bakalářské práci zabývám. Dále jsou zde zpracována data o prodeji karet, počet, frekvence jejich využití z hlediska času a druhu. Na závěr je na základě výsledků úspěšnosti projektu Olomouc region Card navržena marketingová komunikace na rok 2006. cs
dc.format 65 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 661004 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketinová strategie cs
dc.subject Olomouc region Card cs
dc.subject turismus cs
dc.subject analýzy cs
dc.subject prodejci karet cs
dc.subject subjekty cs
dc.subject služby cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject propagace cs
dc.subject media cs
dc.subject marketing strategy en
dc.subject Olomouc region Card en
dc.subject tourism en
dc.subject analyses en
dc.subject salers en
dc.subject subjects en
dc.subject services en
dc.subject communication plan en
dc.subject promotion en
dc.subject media en
dc.title Marketingová strategie Olomouc region Card cs
dc.title.alternative Marketingová strategie Olomouc region Card en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-24
dc.description.abstract-translated Bachelor's work engages in Marketing strategy of Olomouc region Card. In the theoretic part there are briefly summary of terms such as services, marketing mix of services, marketing support and shortly explanation of: the word "tourism". In the second part, analytic part, there is a short introduction of the marketing and advertising agency m-ARK and product, which was the major subject of my bachelor's work. The aim of the work was analyses of reasonable data about saleability of the cards, visitability of the objects included in the project ORC and as a last point I had to propose marketing communication plan for the year 2006 en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2532
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
burešová_2006_bp.pdf 645.5Kb PDF View/Open
burešová_2006_vp.pdf 419.2Kb PDF View/Open
burešová_2006_op.pdf 190.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account