Význam a využití mikroprocesorů jako prvků pro elektronickou ochranu osobních vozidel

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam a využití mikroprocesorů jako prvků pro elektronickou ochranu osobních vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Nováková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:44:33Z
dc.date.available 2010-07-13T23:44:33Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1807
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje tématiku kompletního zabezpečení motorových vozidel. Představím zde nejdůležitější prvky mechanické, elektronické ochrany vozidel, navigační systémy, význam mikroprocesoru v zabezpečovacích prvcích a závěrečná část je věnována multimediálnímu kurzu výuky na toto téma. Mechanické a elektronické prvky jsou podrobně rozebírány z hlediska konstrukce, způsobu využití, jejich charakteristik, výhod a nevýhod. Multimediální kurz se zabývá problematikou multimédií a tvorbou kurzů s prvky e-learningu. cs
dc.format 113 cs
dc.format.extent 2123017 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject car protection en
dc.subject mechanical support en
dc.subject electronical support en
dc.subject GSM en
dc.subject E-learning en
dc.subject zabezpečení vozidel cs
dc.subject mechanická ochrana cs
dc.subject elektronická ochrana cs
dc.subject gsm cs
dc.subject e-learning cs
dc.title Význam a využití mikroprocesorů jako prvků pro elektronickou ochranu osobních vozidel cs
dc.title.alternative Importance and usage of micro-processing unit as an element of electronic security of motor vehicles en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated This thesis descibs complete carsupport problems. Introduce the most important mechani-cal, electronical car protection, navigation systems, microprocessor in protection elements. The closing part is given to multimedia course. The mechanical and eletronical elements are analysed in this respect construction, in ways of use, its characterization, advantages and disadvantages. The multimedial course engages in multimedial problems and course creation with E-learning elements. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 1959
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
local.subject multimediální prezentace cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject multimedia presentation en
local.subject teaching aids en


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2006_bp.pdf 2.024Mb PDF View/Open
nováková_2006_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account