Optimalizace výroby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace výroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin cs
dc.contributor.author Nádeníček, David cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T11:16:39Z
dc.date.available 2012-03-11T11:16:39Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18093
dc.description.abstract Práce s názvem optimalizace výroby je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce je zaměřena na stručnou charakteristiku logistiky a nákladů spojenými s výrobou. Zvláště pak se orientuje na poznání metod řízení a plánování výroby. Praktická část krátce představuje společnost Lapp Kabel Holešov s.r.o., analyzuje její současný systém řízení výroby a rozmístění strojního zařízení. Mapuje stávající tok materiálů a layout výrobní haly. Snaží se navrhnout nové řešení rozmístění výrobního zařízení. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 2585896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Logistika cs
dc.subject výroba cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject náklady cs
dc.subject uspořádání pracovišť cs
dc.subject výrobní logistika cs
dc.subject layout cs
dc.subject Logistics en
dc.subject production en
dc.subject production management en
dc.subject cost en
dc.subject layout of workplaces en
dc.subject pro-ductionlogistics en
dc.subject layout en
dc.title Optimalizace výroby cs
dc.title.alternative Optimization of Production en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Ivo cs
dc.date.accepted 2011-05-23 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is called Optimization and is divided into two parts. The theoretical part includes a brief description of logistics and costs associated with production. It par-ticularly focuses on management methods' knowledge and its planning. The practical part presents Holešov LAPP Group Ltd. and analyses the current system of production and distribution machinery. It shows the current materials' flow and factory building's layout. They try to propose new solutions to the deployment of production equi-pment. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21810
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nádeníček_2011_dp.pdfBlocked 2.466Mb PDF View/Open
nádeníček_2011_vp.pdf 1.428Mb PDF View/Open
nádeníček_2011_op.pdf 33.71Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account