Zálohování v operačním systému Linux

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zálohování v operačním systému Linux

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Mrtvý, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-11T11:58:24Z
dc.date.available 2012-03-11T11:58:24Z
dc.date.issued 2011-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18151
dc.description.abstract Práce se zabývá metodikou zálohy a zpětné obnovy dat v operačním systému Linux. Dále také obsahuje problematiku zálohování obecně. Je položeno několik otázek, po jejichž odpovědi by měl každý správně určit takový zálohovací plán, který by byl nejvhodnější a měl by měl vyústit k realizaci celého zálohovacího systému. Část bakalářské práce se věnuje popisu jedno z mnoha komplexních, již vytvořených zálohovacích systémů. Jedním z poslední bodů je také tvorba vlastního zálohovacího scriptu v operačním systému Linux, konkrétně v distribuci Ubuntu. cs
dc.format 60 s. (61084 znaků) cs
dc.format.extent 876547 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject linux en
dc.subject tar en
dc.subject dump en
dc.subject ubuntu en
dc.subject pracovní stanice en
dc.subject bacula en
dc.subject raid en
dc.subject linux cs
dc.subject tar cs
dc.subject dump cs
dc.subject ubuntu cs
dc.subject pracovní stanice cs
dc.subject bacula cs
dc.subject raid cs
dc.title Zálohování v operačním systému Linux cs
dc.title.alternative Backup in OS Linux en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2011-06-23
dc.description.abstract-translated This work deals with the methodology of backing up and following data recovering in operational system Linux. Further it contains the problematic of backing up generally. Several important questions are asked and after their answering anyone should be able to define backing up plan which would be most suitable, and which should lead to the whole back up system implementation. One part of the thesis describes one of the complex, already created backing up systems. Creation of my own backing up script in operational system Linux, in distribution of Ubunt in particular, is one of the final points of this thesis. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20883
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject zálohování dat cs
local.subject data backup en


Files in this item

Files Size Format View
mrtvý_2011_bp.zip 856.0Kb Unknown View/Open
mrtvý_2011_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
mrtvý_2011_op.doc 86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account