Aktualizace webových stránek firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktualizace webových stránek firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Nevrlka, Pavel
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:17:07Z
dc.date.available 2012-03-11T12:17:07Z
dc.date.issued 2011-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18165
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu webové prezentace s využitím redakčních systémů. Teoretická část je zaměřena na internet, statické a dynamické webové stránky. Dále je zde popsána hlavní problematika týkající se redakčních systému, jejich funkce, rozdělení a srovnání. Praktická část popisuje kompletní vytvoření webové prezentace od vybrání a instalaci redakčního systému, tvorby nového designu, vytvoření šablony a použité pluginy. Příloha bakalářské práce obsahuje manuál pro uživatele systému v textové i video verzi. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 81219282 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Content Management System en
dc.subject CMS Made Simple en
dc.subject Drupal en
dc.subject Joomla! en
dc.subject MODx en
dc.subject Plone en
dc.subject SilverStripe en
dc.subject WordPress en
dc.subject Textpattern en
dc.subject Xoops en
dc.subject redakční systém cs
dc.subject CMS Made Simple cs
dc.subject Drupal cs
dc.subject Joomla! cs
dc.subject MODx cs
dc.subject Plone cs
dc.subject SilverStripe cs
dc.subject WordPress cs
dc.subject Textpattern cs
dc.subject Xoops cs
dc.title Aktualizace webových stránek firmy cs
dc.title.alternative Update of company webpages en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on creating web presentations using content management systems. The theoretical part is focused on the internet, static and dynamic web pages. Furthermore, there is described the main issue relating to content management system, their function, division and comparison. The practical part describes how to create a complete web presentation from selecting and installing the content management system, creating a new design, creating templates and plugins used. Annex of my bachelor thesis contains a manual for users of the system in text and video version. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20610
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject WWW design cs
local.subject systémy správy obsahu cs
local.subject příručky cs
local.subject web design en
local.subject content management systems en
local.subject handbooks and manuals en


Files in this item

Files Size Format View
nevrlka_2011_bp.zip 77.45Mb Unknown View/Open
nevrlka_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
nevrlka_2011_op.doc 86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account