STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU MORKOVSKO

DSpace Repository

Language: English čeština 

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU MORKOVSKO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Brablíková, Milena
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:51:36Z
dc.date.available 2010-07-13T23:51:36Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1817
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje mikroregionu v souladu se záměry regionální politiky a regionálního rozvoje. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je regionální marketing, teorie regionu a regionální politika. V praktické části je provedena analýza současného stavu mikroregionu Morkovsko, v návaznosti na ni definován strategický rozvojový plán tohoto území a v poslední části jsou navrženy projekty rozvoje. cs
dc.format 81 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 4971106 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Regionální marketing cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject region cs
dc.subject regionalizace cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální nástroje cs
dc.subject strategie plánování obce a regionu cs
dc.subject analýza současného stavu mikroregionu Morkovsko cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický rozvojový plán cs
dc.subject projekt rozvoje cs
dc.subject Regional marketing en
dc.subject marketing research en
dc.subject region en
dc.subject regionalization en
dc.subject regional politics en
dc.subject regional tools en
dc.subject strategy of the planning and the development of the current situation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic development plan en
dc.subject project of the development en
dc.title STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU MORKOVSKO cs
dc.title.alternative THE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF THE MICRO REGION MORKOVSKO en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with the strategy of the development of the micro region in accordance with the aims od the regional politics and the regional development plan. The theoretical part explains the term such as regional marketing, the theory of region and regional politics. The practical part analyzes the current state of the micro region Morkovsko. This is followed by the strategy of the development plan of the area. The last part focuses on the projects connected to the development of the region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3788
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
brablíková_2006_dp.pdf 4.740Mb PDF View/Open
brablíková_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
brablíková_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account