Event občanského sdružení Festival Hrachovka - hudební festival Hrachovka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Event občanského sdružení Festival Hrachovka - hudební festival Hrachovka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Černá, Barbora
dc.date.accessioned 2012-03-11T13:13:14Z
dc.date.available 2012-03-11T13:13:14Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18253
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá oblastí eventů, respektive hudebních eventů, konkrétně hudeb-ních festivalů. V teoretické části obecně zkoumá prostředí hudebních eventů a eventů vše-obecně, v praktické části se zabývá hudebním festivalem Hrachovka. Řeší problematiku nízké návštěvnosti a image festivalu. V projektové části naleznete návrhy pro budoucí po-řadatele, jak dovést hudební festival k úspěšné realizaci. Hlavním cílem práce je zjistit, co zapříčinilo nízkou návštěvnost a částečný neúspěch festivalu Hrachovka a najít řešení, jak by se dalo neúspěchu zabránit. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 5142018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Event cs
dc.subject hudba cs
dc.subject hudební festival cs
dc.subject Hrachovka cs
dc.subject marketingová komunikace hudebního festivalu cs
dc.subject image cs
dc.subject občanské sdružení Festival Hrachovka cs
dc.subject návštěvnost cs
dc.subject hudební projekty cs
dc.subject Event en
dc.subject music en
dc.subject music festival en
dc.subject Hrachovka en
dc.subject marketing communications of music festivals en
dc.subject image en
dc.subject visit rate en
dc.subject music projects en
dc.subject civil association Festival Hrachovka en
dc.title Event občanského sdružení Festival Hrachovka - hudební festival Hrachovka cs
dc.title.alternative Event of the Festival Hrachovka Civil Association - The Hrachovka Music Festival en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2011-05-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the events, or musical events, specifically music festivals. The theo-retical part of work deskribes field of musical events and all-events generally. The practical part deals with the music festival Hrachovka. It explores the issue of low visit rate and image of festival. Project section provides suggestions for future promoters to bring a music festival to a successful realization. The main goals of work is to determine what caused the low visit rate and failure Hrachovka festival and find a solution which could prevent failure in future. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18371
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
černá_2011_dp.pdf 4.903Mb PDF View/Open
černá_2011_vp.doc 123.5Kb Microsoft Word View/Open
černá_2011_op.doc 122Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account