Hodnocení finančního zdraví společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. na základě finanční analýzy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení finančního zdraví společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. na základě finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramná, Eva cs
dc.contributor.author Svobodová, Marie cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T13:46:16Z
dc.date.available 2012-03-11T13:46:16Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18293
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit finanční situaci společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. a její vývoj v letech 2005-2009, a to především na základě údajů obsažených v účetních výkazech. Práce je členěna do dvou hlavních částí. V teoretické části se nachází shrnutí teoretických poznatků týkajících se finanční analýzy. Praktická část pak obsahuje samotné provedení finanční analýzy a je zakončena doporučeními pro společnost JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 2886504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject accounting statements en
dc.subject absolute ratios en
dc.subject financial ratios en
dc.subject debts en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject efficiency en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Hodnocení finančního zdraví společnosti JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. na základě finanční analýzy cs
dc.title.alternative The financial health evaluating of the JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. company based on the financial analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this Bachelor Thesis is to investigate the financial situation of the JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. company and its development in years 2005-2009. The research will be in particular based on the information contained in financial state-ments. The thesis is divided into two main parts. At the theoretical part there is a resumé of theoretical knowlage regarding the financial analysis. The practical part contains the implementation of the financial analysis and is concluded by recommendations for the JELÍNEK - výroba nábytku, s.r.o. company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22441
dc.date.assigned 2011-04-04 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2011_bp.pdfBlocked 2.752Mb PDF View/Open
svobodová_2011_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2011_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account