Projekt aktivit usnadňujících sdílení znalostí v organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aktivit usnadňujících sdílení znalostí v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Bahamon Cotes, Eilleen Elizabeth
dc.date.accessioned 2012-03-11T14:11:22Z
dc.date.available 2012-03-11T14:11:22Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18333
dc.description.abstract Mnohé organizace začleňují čím dál častěji do svého systému myšlenku sdílení vědomostí. Cílem předkládané diplomové práce je tedy naznačit, jak lze dosáhnou vyšších výkonů, pokud organizace podpoří činnost výměny vědomostí a zkušeností mezi jednotlivými členy subjektu. Teoretická část vysvětluje rozdíly mezi vědomostmi, informacemi a údaji, způso-bu přenosu vědomostí, zacházení s nimi, jejich začleňování a konečně sdílení vědomostí a jejich zvláštnosti. Praktická část se potom zabývá analýzou konkrétního příspěvku k podpoře sdílení vědomostí v organizaci, činnostmi a vedoucími v této záležitosti a jejich přínosy. Byla zaznamenána nedostatečná vlastní iniciativa ze strany zaměstnanců podělit se o své znalosti stejně jako jejich neochota se v tomto směru nadále vzdělávat. Výsledkem této práce je poskytnout doporučení a návrhy, jak zlepšit a utřídit zdroje či myšlenky, jak co nejlépe sdílet vědomosti a zkušenosti k efektivnější práci v organizaci. cs
dc.format 104 pg. cs
dc.format.extent 2700990 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: Sdílení Znalostí cs
dc.subject Řízení Znalostí cs
dc.subject Informační Technologie cs
dc.subject Tacitní Znalostí cs
dc.subject Explicitní Znalostí cs
dc.subject Keywords: Knowledge Sharing en
dc.subject Knowledge Management en
dc.subject Information Technology en
dc.subject Tacit Knowledge en
dc.subject Explicit Knowledge en
dc.title Projekt aktivit usnadňujících sdílení znalostí v organizaci cs
dc.title.alternative Project of Activities that Facilitates the Knowledge Sharing in an Organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.date.accepted 2011-05-23
dc.description.abstract-translated Many organizations have started to incorporate the concept of Knowledge Sharing; there-fore the aim of this thesis is to suggest how it is possible to have better executions, once the organization facilitates activities for the exchange of Knowledge and practices among the organization?s members. The theoretical part describes differences about Knowledge, In-formation and Data, the modes for Knowledge Transfer, Knowledge Management and its implementation and Knowledge Sharing and its specifics. The practical part deals with the analysis about the given support to foster Knowledge sharing in the organization, activities and leaders in respect to this issue and its benefits. In the questionnaire part is shown some findings as the lack of initiative of employees to share Knowledge by themselves and the demotivation to receive trainings. As an answer of the project, the findings will be used as key factors to offer proposals about how to foster the motivation for an effective knowledge sharing flow, leveraging the activities for stimulation of the transfer of Tacit and Explicit Knowledge, also encouraging the employees to gain up to date Knowledge from trainings, and then serving as feeders of the gained knowledge for the groupware, eliminating the Knowledge Hoarding individually. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22666
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bahamon cotes_2011_dp.pdfBlocked 2.575Mb PDF View/Open
bahamon cotes_2011_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
bahamon cotes_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account