Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářík, Michal
dc.contributor.author Plaček, Radim
dc.date.accessioned 2012-03-11T14:57:55Z
dc.date.available 2012-03-11T14:57:55Z
dc.date.issued 2011-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18399
dc.description.abstract Tato bakalářské práce si dává za cíl stanovit vhodnou investiční strategii pro drobného investora tak, aby mu během let poskytovala stabilní výnos a bezpečné uložení finančních prostředků. V teoretické části jsou rozebrány základní informace o finančním trhu, akciích, možných investičních filozofiích a způsobu akciové analýzy. Praktická část je zaměřena na analýzu akciových trhů v ČR a USA a faktorů, které na tyto trhy působí. Dále je proveden výběr obchodníka s cennými papíry a analyzování konkrétních akciových titulů. Na závěr vyhodnocuji průběh obchodů a uvádím své akciové portfolio. cs
dc.format 65 s. (76 332 znaků). cs
dc.format.extent 1189405 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject akciová analýza cs
dc.subject akciový trh cs
dc.subject akcie cs
dc.subject broker cs
dc.subject drobný investor cs
dc.subject investice cs
dc.subject investiční strategie cs
dc.subject stock analysis en
dc.subject stock market en
dc.subject stock en
dc.subject broker en
dc.subject retail investor en
dc.subject investing en
dc.subject investing strategy en
dc.title Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora cs
dc.title.alternative Analysis of Investment Opportunities in Capital Market Products and to Design an Appropriate Investment Strategy for a Retail Investor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2011-09-13
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to define a suitable investment strategy for a retail inves-tor, so that it could provide him a stable benefit and safe deposit of his financial instrument over the years. The basic details about a financial market are analyzed in the theoretical part as well as details about shares and the method of stock analysis. Possible investment philosophies are included there too. The practical part focuses on the analysis of stock markets in the Czech Republic and in the USA and the factors, which affect these markets. There is also made a selection of merchant with valuable papers as well as the analysis of specific stock titles. At the end I evaluate a process of business and I present my stock portfolio. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22282
dc.date.assigned 2011-06-24
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
plaček_2011_bp.pdf 1.134Mb PDF View/Open
plaček_2011_vp.pdf 33.81Kb PDF View/Open
plaček_2011_op.pdf 631.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account