Projekt řízení daňových povinností obchodní firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení daňových povinností obchodní firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Buršíková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:58:27Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:32Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1839
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je projekt řízení daňových povinností v obchodní společnosti, konkrétně ve dvou společnostech. První je ProCad, s.r.o. se sídlem v Brně a druhá je společnost patřící do dobrovolného sdružení podnikatelů ENAPO - Potraviny, cukrovinky a lahůdky. Teoretický podklad pro celou diplomovou práci tvoří jednotlivé druhy přímých, nepřímých a ostatních daní popsané podle českého daňového systému. Obsahem diplomové práce je problematika analýzy daňových povinností a optimalizace daňové zátěže. Důkladné seznámení se všemi daňovými povinnostmi jednotlivých firem vedlo v projektové části k navržení několika možností jak správně optimalizovat daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Oběma společnostem byly navrženy možnosti optimalizace jako např. využití slev na dani, kapitálového životního pojištění a penzijního pojištění, pořízení nemovitosti, využití finančního leasingu a další. Závěrem byly shrnuty jednotlivé navržené možnosti a byla zhodnocena možnost realizace každé z nich. cs
dc.format 109 s., 5 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1844596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2011
dc.subject daňová optimalizace cs
dc.subject daň z příjmu právnických osob cs
dc.subject daň z příjmu fyzických osob cs
dc.subject daňový systém ČR cs
dc.subject analýza daňových povinností cs
dc.subject tax optimalization en
dc.subject legal entity income tax en
dc.subject natural person incom tax en
dc.subject tax system in Czech republic en
dc.subject analysis of tax liabilities en
dc.title Projekt řízení daňových povinností obchodní firmy cs
dc.title.alternative Tax liability management of business company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jarolímová, Blanka
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to design a management of tax liabilities within two companies. Firstly ProCad, s.r.o., secondly Potraviny, cukrovinky a lahůdky, which belongs to the voluntary association of tradesmen - ENAPO. Theoretical base for all master thesis is created by individual kinds of direct, indirect and other taxes. These taxes are described according to czech tax system. In this master thesis are drawn questions about the analysis of tax liabilities and optimizing tax stress. Due to complete study of all tax liabilities of both companies mentioned above, several schemes, how to optimize the income tax, were projected. For example capital life assurance, superannuation scheme, realty acquisition or financial leasing. At the conclusion all projected possibilities of optimisation were summarized. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3111
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
buršíková_2006_dp.pdfBlocked 1.759Mb PDF View/Open
buršíková_2006_vp.pdf 55.97Kb PDF View/Open
buršíková_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account