Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Janíčková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:58:39Z
dc.date.available 2013-05-10T23:00:55Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1840
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o. V první části jsou shromážděny a zpracovány teoretické po-znatky o marketingu, marketingovém plánování a především o marketingovém plánu. Dru-há část je rozdělena na situační analýzu a projekt. Situační analýza je zaměřena na zjištění a zhodnocení všech oblastí a skutečností, které mohou ovlivnit sestavení a úspěšnou reali-zaci plánu. V projektové části jsou stanoveny marketingové cíle, marketingová strategie a akční programy. V závěru je projekt podroben nákladové a rizikové analýze. Smyslem práce bylo sestavit projekt marketingového plánu, který by přispěl ke zlepšení úrovně mar-ketingových činností prováděných firmou SENSIT - HOLDING, s.r.o. v druhé polovině roku 2006 a první polovině roku 2007. cs
dc.format 106 s. 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 867711 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2013
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject akční programy cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing targets en
dc.subject action plans en
dc.subject marketing planning en
dc.subject swot analysis en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy SENSIT - HOLDING, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of the marketing plan of the company SENSIT - HOLDING en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pupík, Jan
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the project of the SENSIT - HOLIDNG company marketing plan. General knowledge of marketing, marketing planning and especially of marketing plan is gathered and compiled in the first part of the thesis. The second part consists of the situational analysis and the project. The situational analysis is focused on finding and eva-luation of all facts and areas that may affect preparation and successful realization of the plan. Marketing targets, marketing strategy and action plans are determined in the project part of the thesis. All costs and risks are analysed in the conclusion. The main aim of my thesis is to draw up the marketing plan that could raise the quality of SENSIT - HOLDING marketing activities in second half of the year 2006 and first half of the year 2007. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3630
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janíčková_2006_dp.pdfBlocked 847.3Kb PDF View/Open
janíčková_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
janíčková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account