Analýza trhu soukromých cizojazyčných mateřských škol v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza trhu soukromých cizojazyčných mateřských škol v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Pangrácová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:58:57Z
dc.date.available 2013-05-13T23:00:36Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1842
dc.description.abstract Průzkum trhu soukromých cizojazyčných předškolních zařízeních v České republice a analýza úrovně kvality nabízených služeb v jednotlivých soukromých cizojazyčných předškolních zařízeních na základě zvolených kritérií šetření. Zvolená kritéria vypovídající o úrovni kvality nabízených služeb jsem porovnávala s cenou účtovanou za tyto služby v jednotlivých zařízeních. Cílem této práce bylo zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují kvalitu služeb - cena, lokalita, velikost zařízení. cs
dc.format 60s., 4s.obr. příloh cs
dc.format.extent 683522 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2013
dc.subject Průzkum trhu cs
dc.subject kritéria šetření cs
dc.subject soukromé cizojazyčné mateřské školy cs
dc.subject předškolní zařízení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject sběr dat cs
dc.subject primární a sekundární data cs
dc.subject kauzální výzkum cs
dc.subject monitorovací průzkum cs
dc.subject analýza dat cs
dc.subject kvalita služeb cs
dc.subject vývojové tendence cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject adaptační program cs
dc.subject družina cs
dc.subject Market research en
dc.subject survey criterions en
dc.subject private language nurseries en
dc.subject pre-school facilities en
dc.subject education en
dc.subject questionnaire en
dc.subject data collection en
dc.subject primary and secondary data en
dc.subject causal research en
dc.subject monitoring research en
dc.subject data analysis en
dc.subject quality of services en
dc.subject development tendencies en
dc.subject language en
dc.subject adaptation programme en
dc.subject child club en
dc.title Analýza trhu soukromých cizojazyčných mateřských škol v ČR cs
dc.title.alternative Analysis of private foreign language nursary school market in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated Research of private language pre-school facilities market and quality analysis of services offered in individual private language pre-school facilities, based on chosen survey criterions. Those criterions - measurable indicators of quality of offered services - were compared with price charged for those services in individual facilities. The objective of this work was to specify which factors influence the quality of the services at most - price, locality, facility size. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2679
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pangrácová_2006_bp.pdfBlocked 667.5Kb PDF View/Open
pangrácová_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
pangrácová_2006_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account