Bezdrátový přenos signálů ze snímačů na centrální jednotky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdrátový přenos signálů ze snímačů na centrální jednotky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Adam, Vladislav
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:14:41Z
dc.date.available 2012-03-11T15:14:41Z
dc.date.issued 2011-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18433
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá bezdrátovým přenosem signálů ze snímačů na centrální jednotky. Teoretická část popisuje rozdělení přenosů a uvádí jednotlivé příklady přenosových technologií. Také se zde seznámíme s problematikou šíření RF signálů v uzavřeném prostředí. Praktická část popisuje měření provedené na vývojovém modulu ZSTAR3 a následné vyhodnocení výsledků. Nakonec se podíváme na problematiku projektování bezdrátového propojení. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 1974718 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sensor en
dc.subject central unit en
dc.subject signal en
dc.subject wireless transmission en
dc.subject attenuation en
dc.subject measurement en
dc.subject ZSTAR3 en
dc.subject Snímač cs
dc.subject centrální jednotka cs
dc.subject signál cs
dc.subject bezdrátový přenos cs
dc.subject útlum cs
dc.subject měření cs
dc.subject ZSTAR3 cs
dc.title Bezdrátový přenos signálů ze snímačů na centrální jednotky cs
dc.title.alternative Wireless transmission of signals from the sensors to a central unit en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, Josef
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the wireless transmission of signals from the sensors to a central unit. The theoretical part describes the distribution of transmissions and provides examples of different transmission technologies. There is also introduction with the problems of spreading the RF signal in a closed environment. Practical part describes the measurements performed on the module ZSTAR3 and subsequent evaluation of results. Finally, we look at the issue of designing a wireless interconnection. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20435
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject senzory cs
local.subject přenos signálů cs
local.subject rádiové vlny cs
local.subject sensors en
local.subject signal transmission en
local.subject radio waves en


Files in this item

Files Size Format View
adam_2011_dp.pdf 1.883Mb PDF View/Open
adam_2011_vp.zip 233.5Kb Unknown View/Open
adam_2011_op.pdf 101.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account