Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava cs
dc.contributor.author Menšíková, Magda cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:29:28Z
dc.date.available 2012-03-11T15:29:28Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18449
dc.description.abstract Tato diplomová práce se týká sestavení projektu marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov směrem k jejich cílovým skupinám, tedy žákům 9. ročníků základních škol, současným studentům, absolventům a veřejnosti. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a projektovou. První část se vztahuje k teoretickému pojetí problematiky marketingové komunikace, přiblížení marketingové komunikace v neziskovém sektoru, marketingové komunikace ve školství a marketingovému průzkumu. Praktickou část tvoří seznámení se SOŠ a SOU Vyškov a jednotlivé analýzy hodnotící současný stav marketingové komunikace. Součástí praktické části je PESTE analýza, SWOT analýza, analýza mezoprostředí školy, analýza marketingové komunikace a průzkum marketingové komunikace za pomocí dotazníků. Na základě těchto analýz v projektové části poukazuji na nedostatky v marketingové komunikaci školy a navrhuji projekt, který pomocí nástrojů marketingové komunikace nabízí zvýšení povědomí o škole a informovanosti potenciálních studentů. cs
dc.format 120 s., Obrazové přílohy 21 s. cs
dc.format.extent 3213361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject osobní komunikace cs
dc.subject vztahy s veřej-ností cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject komunikace školy cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject Personal Communication en
dc.subject Public Relations en
dc.subject Advertising en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject Nonprofit Sector en
dc.subject Communications of School en
dc.title Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov cs
dc.title.alternative Project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolář, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.description.abstract-translated This thesis project deals with the project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov towards their target groups, stu-dents 9th grade of the elementary school, current students, graduates and the public. The thesis is divided into parts - theoretical, practical and project. The first part describes marketing communications, marketing communications in the nonprofit sector, school market-ing and school marketing research. The practical part consist of introduction SOŠ a SOU Vyškov, analysis review current state of marketing communications. The practical part includes PESTE analysis, SWOT analysis, environment of school, analysis of marketing communications, and marketing research by questionnaire. Based on these analyses I refer to weaknesses in marketing communications of school and propose the project. This project uses the tools of marketing communications and offers increasing the attention of school and awareness of potential students. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21224
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
menšíková_2011_dp.pdf 3.064Mb PDF View/Open
menšíková_2011_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
menšíková_2011_op.zip 28.48Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account