Biodegradace syntetických polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace syntetických polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek cs
dc.contributor.author Valová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:59:44Z
dc.date.available 2010-07-13T23:59:44Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1844
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá srovnáním vlastností půdních bakteriálních kmenů, které prokázaly schopnost růstu na povrchu oxidovaného PE s prooxidanty. Zkoumány byly především vlastnosti povrchu bakteriálních buněk jako je např. hydrofobicita a dále schopnost využívat různé substráty. Bylo zjištěno, že kmeny vykazují spíše malou hydro-fobicitu povrchu. Pouze u jediného z kmenů byla zjištěná zvýšená hydrofobicita povrchu pokud byl pěstován na nepolárním substrátu. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 3164299 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject polyethylen cs
dc.subject prooxidantní přídavky cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject biodegradabilní cs
dc.subject biofilm cs
dc.subject Polyethylene en
dc.subject prooxidant additives en
dc.subject biodegradation en
dc.subject biodegradable en
dc.subject biofilm en
dc.title Biodegradace syntetických polymerů cs
dc.title.alternative Biodegradation of synthetic polymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This Master Thesis deals with characterization and comparison of soil bacterial strains isolated on the surface of oxidized PE with prooxidants. Hydrophobicity of the surface of bacterial cell particularly and various substrates utilization were the characteristic under investigation. In general the results showed that all the strain exhibit relatively low hydrophobicity of the cell surface. One of the studied strains displayed higher hydro-phobicity when cultivated on non-polar substrate. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2888
dc.date.assigned 2006-02-20 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
valová_2006_dp.pdfBlocked 3.017Mb PDF View/Open
valová_2006_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
valová_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account