Strategie rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Otáhalová, Martina
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:41:30Z
dc.date.available 2012-03-11T15:41:30Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18474
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá strategií rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního ru-chu. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve definovány cíle a popsány metody práce. Poté jsou vysvětleny základní teoretické pojmy v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Následně je zpracována literární rešerše v oblasti cestovního ruchu. V praktické části byla provedena analýza regionu Zlínského kraje z hlediska předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu a následná SWOT analýza. Na závěr byla navržena strategie rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje a vytvořen katalog projektů. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 3034154 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject regional development en
dc.subject tourism en
dc.subject Zlín region en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject development strategy en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Strategie rozvoje Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative Progress strategy of tourism in Zlín region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jan
dc.date.accepted 2011-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma paper deals with the Zlín region development strategy in the field of tourism. The paper consists of two parts; theoretical and practical. At its beginning, the theoretical part defines objectives and describes work methods. Then essential theoretical terms in the field of regional development and tourism are explained. This is followed by a tourism literary recherché. The practical part presents the Zlín region analysis in relation to tourism development preconditions and following SWOT analysis. At the conclusion, the Zlín region tourism development strategy is suggested, and a catalogue of projects is created. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 20846
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
otáhalová_2011_dp.pdf 2.893Mb PDF View/Open
otáhalová_2011_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
otáhalová_2011_op.doc 75Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account