Projekt akreditace a její přínos v řízení kvality nemocnice XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt akreditace a její přínos v řízení kvality nemocnice XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Plačková, Dana cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:47:22Z
dc.date.available 2012-03-11T15:47:22Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18477
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem akreditace nemocnice XY a přínosy v řízení kvality. Akreditační postup, který je v projektu využit k akreditaci je popsán podle standardů Spojené akreditační komise České republiky. V projektu jsou ukázána úskalí, se kterými se setkává nejen management kvality, ale i ostatní zaměstnanci nemocnice. Hlav-ním cílem této práce je ukázat, že řádné ukončení akreditace nemocnice je přínosem v řízení kvality a stanovení procesů, které mohou vést zdravotnické zařízení k získání akreditace. Kromě procesů, které jsou nezbytné pro zahájení, průběh a ukončení akreditace jsou náplní této práce vyhodnocení z pohledů časové, nákladové a rizikové analýzy. Postupy a procesy, které jsou definovány v této diplomové práci, mohou zdravotnická zařízení využít, jako návod k řízení kvality pomocí akreditace. cs
dc.format 118 cs
dc.format.extent 8925296 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Klíčová slova: kvalita cs
dc.subject akreditace cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject Keywords: quality en
dc.subject accreditation en
dc.subject quality control en
dc.title Projekt akreditace a její přínos v řízení kvality nemocnice XY cs
dc.title.alternative Project of the accreditation of the hospital XY and the benefits of quality control management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.description.abstract-translated This thesis follows the project of the accreditation of the hospital XY and the benefits of quality control management. The accreditation process used in the project of the accredita-tion is described by the standards of the United Accreditation Commission of the Czech Republic. The project shows pitfalls encountered by both quality control management team and other hospital staff. The main objective of the thesis is to show that proper finalisation of hospital accreditation is beneficial to quality control and establishment of the processes that may lead to formal accreditation of a medical facility. In addition to processes that are essential for the initiation, conduct and finalisation of the accreditation, this thesis also evaluates the perspective of time, cost and risk analysis. Pro-cedures and processes that are defined in this thesis may be used as guidance for quality control through accreditation by other health care facilities. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15352
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
plačková_2011_dp.pdfBlocked 8.511Mb PDF View/Open
plačková_2011_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
plačková_2011_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account