Projekt financování investičního záměru společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramná, Eva cs
dc.contributor.author Kavečka, Roman cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T16:21:28Z
dc.date.available 2012-03-11T16:21:28Z
dc.date.issued 2011-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18514
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení realizovatelnosti investičního záměru a nalezení nejvhodnějšího způsobu financování investičního záměru společnosti XY. Teoretická část charakterizuje problematiku financování investičního záměru, jako jsou možné zdroje fi-nancování projektu, hodnocení projektů a finanční analýza podniku. Praktická část představuje společnost a její investiční záměr. Je zde provedena finanční analýza a analýza možných zdrojů financování investičního záměru. V závěru práce je na základě provedených analýz doporučení o možnosti financování investičního záměru. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 3439233 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject developerský projekt cs
dc.subject investment project en
dc.subject sources of financing en
dc.subject financial analysis en
dc.subject development project en
dc.title Projekt financování investičního záměru společnosti XY cs
dc.title.alternative Project Financing Investment Project of the Company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2011-09-14 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to evaluate the feasibility of the investment plan and find the best way of financing investment projects of company XY. The theoretical part describes the issue of financing investment projects, as possible sources offi-project financing, project evaluation and financial analysis company. The practical part of the prerepresents the company and its investment objective.There is performed financial analysis and analysis of possible sources of financing investment projects. In conclusion, based on analysis-tion make recommendations on funding options for the investment project. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22180
dc.date.assigned 2011-06-24 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kavečka_2011_bp.pdf 3.279Mb PDF View/Open
kavečka_2011_vp.pdf 61.92Kb PDF View/Open
kavečka_2011_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account