Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimoník, Josef cs
dc.contributor.author Peprníček, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:02:58Z
dc.date.available 2010-07-14T00:02:58Z
dc.date.issued 2006-07-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1857
dc.description.abstract Předkládající teze k disertační práci jsou rozděleny na dvě základní části. První část se zabývá teoretickým popisem problému souvisejícího s oblastí nanokompozitů typu polymer / jíl, přičemž byly sledovány obě možnosti typu jílu, neupravený / chemicky opravený. Výsledky jsou shrnuty do čtyř článků, které lze rozdělit na základě použité polymerní matrice a dále v závislosti na aplikovaném jílu. Ve všech případech byl sledován vliv podmínek přípravy jako teplota; doba zdržení při zpracovávání; na finální charakteristiky a výslednou morfologii vzorků. Jako další důležitý parametr byl sledován vliv chemické modifikace na výsledné vlastnosti, zejména na teplotní stability vzorků. Jak lze vyčíst z výsledků, podmínky přípravy a chemické modifikace mají klíčový efekt na výslednou morfologii a výsledky. Jak bylo dokázáno, chemická modifikace pomáhá dosažení lepší morfologie vzorků, ale na druhou stranu usnadňuje a podporuje teplotní degradaci polymerních matric v obou případech. V dalším lze poukázat na fakt, že např. dlouhá doba zdržení při zpracovávání způsobuje nejen lámání destiček silikátu, jak se lze dočíst v publikovaných článcích z poslední doby, ale vede také k postupné aglomeraci silikátu což je presentováno v posledním příspěvku. cs
dc.format cs
dc.format.extent cs
dc.format.mimetype cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polypropylen cs
dc.subject Poly cs
dc.subject vinyl chlorid cs
dc.subject Montmorillonit cs
dc.subject Nanokompozit cs
dc.subject Polypropylene en
dc.subject Poly en
dc.subject vinyl chloride en
dc.subject Montmorillonite en
dc.subject Nanocomposite en
dc.title Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo cs
dc.title.alternative Inorganic Filler in Polymer Environment en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-09-22 cs
dc.description.abstract-translated In the first part of this doctoral thesis, theoretical background concerning with polymer / layered silicates is discussed. As layered silicate Montmorillonite (MMT) which belongs into smectite group was used. Both possibilities of appearance, natural and chemically modified were introduced into polymer matrix. After that, following part is focused on obtained results. The result are summarised into four articles. In following, the articles are divided according to used polymer matrix, either Poly(vinyl chloride) or Polypropylene and as a consequence according to different clay treatment as well. In all cases the effect of processing conditions, like temperature; residual time; were followed for evaluation. Moreover, the effect of chemical modification on final properties and especially thermal stability was taken into account. Processing conditions and chemical modification have key role and significant effect on final morphology and characteristics. As was proved, chemical treatment help with reaching good morphology, but on the other hand facilitate thermal degradation of matrixes, both PVC and PP. It was found, that long residual time seems to cause not only silicates breaking, but also tend to agglomeration as it is presented in the last contribution. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/217 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4580
dc.date.assigned 2002-09-01 cs


Files in this item

Files Size Format View
peprníček_2006_vp.pdf 91.65Kb PDF View/Open
peprníček_2006_op.zip 516.7Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account