Project management The rainbow marble

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Project management The rainbow marble

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika cs
dc.contributor.author Doležalová, Irena cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:03:07Z
dc.date.available 2010-07-14T00:03:07Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1858
dc.description.abstract Tato diplomová práce studuje nástroje projektového managementu a zkoumá jejich funkčnost v praxi. Vychází z předpokladu, že projektový management je soubor nástrojů a znalostí, které pomáhají k dosažení lepších výsledků u jakéhokoli projektu, pokud je dobře použit. Ve finále, je to manažer týmu, který musí být schopen konstruktivně vést svůj tým tak, aby využil plný potenciál své pracovní skupiny. Počátek bádání je směřován k přezkoumání klíčové literatury, která se vztahuje k projektovému managementu. Pro praktickou část diplomové práce jsem si vybrala projekt Duhová kulička. Jako projektový manažer výše zmíněného projektu, mohu využít dokumentaci k demonstraci používaní nástrojů projektového managementu v obchodním prostředí. Na základě relevantní literatury a dokumentaci projektu Duhové kuličky bude charakterizován profil projektového manažera, nastaven projektový plán a navrhnuty zlepšující doporuční. cs
dc.format 70 s. , 12 s. příloh cs
dc.format.extent 518271 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Konečná fáze cs
dc.subject Zákazník cs
dc.subject Zákaznická potřeba cs
dc.subject Výkonná fáze cs
dc.subject Vůdce projektu cs
dc.subject Projektový management cs
dc.subject Životní cyklus projektu cs
dc.subject Projekt cs
dc.subject Identifikace rizik cs
dc.subject Týmové metody cs
dc.subject Pracovní metody cs
dc.subject Close-out phase en
dc.subject Customer en
dc.subject Customer need en
dc.subject Execution phase en
dc.subject Project leader en
dc.subject Project management en
dc.subject Project life cycle en
dc.subject Project en
dc.subject Risk identification en
dc.subject Team process en
dc.subject Work process en
dc.title Project management The rainbow marble cs
dc.title.alternative Project management The rainbow marble en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav cs
dc.date.accepted 2006-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation explores the tool of project management and investigates how the project management works in practice. It takes as its base the assumption that project management is a set of tools, techniques, and knowledge that, when applied, helps to produce better results for any project. As a result, the manager of any project team must be able to manage the team constructively in order to realize the team's full potential. The research begins reviewing key literature on project management. The project Rainbow Marble has been chosen for the practical part. As a project manager of this project I can use the documentation to demonstrate using the project management tools in business environment. Based on the relevant literature and the documentation of the Rainbow marble, the profile of project manager is described, the plan for the Rainbow marble project is set and an improvement suggestion are proposed. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2703
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
doležalová_2006_dp.pdfBlocked 506.1Kb PDF View/Open
doležalová_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
doležalová_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account