Projekt motivace zaměstnanců firmy PolyPLASTY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt motivace zaměstnanců firmy PolyPLASTY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Medek, Vlastimil
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:05:05Z
dc.date.available 2010-07-14T00:05:05Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1864
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je přiblížení teoretických poznatků z oblasti pracovní motivace a uplatnění těchto poznatků v praxi. Práce analyzuje současný stav spokojenosti zaměstnanců firmy PolyPLASTY s.r.o., jejich hodnotové orientace a možnosti působení aktivizačních faktorů na pracovní výkonnost. Následně popisuje využití teoretických a praktických poznatků v praxi, tzn. navrhuje opatření a změny vedoucí ke zvýšení pracovní motivace všech zaměstnanců. cs
dc.format 92 cs
dc.format.extent 1063980 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject zdroje podniku cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject stimul cs
dc.subject teorie pracovní motivace cs
dc.subject pracovní náplň cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject cafeteria systém cs
dc.subject human resource management en
dc.subject company resources en
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject stimulus en
dc.subject theory of work-motivation en
dc.subject workload en
dc.subject working environment en
dc.subject corporate culture en
dc.subject communication en
dc.subject remuneration en
dc.subject cafeteria system en
dc.title Projekt motivace zaměstnanců firmy PolyPLASTY s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of motivation of employees in company PolyPLASTY s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The goal of master thesis is to draw near theoretical knowledge from field of work-motivation and use of this knowledge in practise. Thesis analyses present content-level of employees of PolyPLASTY s.r.o., their value-orientation and possibilities of effect of activating factors on working performance. Subsequently It describes use of theoretical and practical knowledge in practise, it means It suggests steps and changes leading to increase of work-motivation of all employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3683
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
medek_2006_dp.pdf 1.014Mb PDF View/Open
medek_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
medek_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account