Technické prostředky integrované automatizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technické prostředky integrované automatizace

Show simple item record

dc.contributor.author Hruška, František
dc.date.accessioned 2012-12-10T11:58:34Z
dc.date.available 2012-12-10T11:58:34Z
dc.date.issued 2012-12-10
dc.identifier.isbn 978-80-7454-234-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18664
dc.description.abstract Technické prostředky pro řídicí a informační systémy vedle programovaných prostředků zajišťují funkční a technickou strukturu. Studium technických prostředků vyžaduje je představit podle čtyř subsystémů: zařízení pro počítačové centrální jednotky, prvky měření a snímání, mechanizmy pro ovládání a prostředky pro přenos data komunikaci. Počítačové centrální jednotky jsou popsány z pohledu velkých sálových počítačů, kancelářských a průmyslových personálních počítačů, programovatelných a výpočetních automatů, embedded jednotek a kompaktních regulátorů. Prvky měření jsou uvedeny pro zajištění informaci jednak měřicím postupem pro vybrané technické veličiny (teplota, tak, průtok, hladina, složení a vlastnosti kapalin a směsí plynů, hmotnost, rychlost, poloha a stav, spotřeba tepla a elektřiny), jednak snímáním z nosičů informací (čárové a maticové kódy, RFID, textové a obrazové dokumenty) a pomocí biometrických principů. Ovládací zařízení je presentováno pro řízení toku elektrické energie, řízení toku tekutin a posuvů pevných těles. V poslední částí je to popis prvků pro propojení a přenos signálů a dat pro základní způsoby. cs
dc.format 347
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky cs
dc.rights Dostupné pro studenty FAI UTB cs
dc.subject řídicí systém cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject technický prostředek cs
dc.subject technická kybernetika cs
dc.subject integrovaná automatizace cs
dc.subject sálový počítač cs
dc.subject personální počítač cs
dc.subject průmyslový personální počítač cs
dc.subject programovatelný automat cs
dc.subject PLC cs
dc.subject výpočetní automat cs
dc.subject PCC cs
dc.subject emebedded systém cs
dc.subject kompaktní regulátor cs
dc.subject měření technických veličin cs
dc.subject snímaní dat cs
dc.subject čárový kód cs
dc.subject maticový kód cs
dc.subject RFID cs
dc.subject biometrie cs
dc.subject spínání toku elektrické energie cs
dc.subject spojité ovládání toku elektrické energie cs
dc.subject spojité ovládání toku tekutin cs
dc.subject přenos dat cs
dc.subject komunikace prvků systémů řízení a informatiky cs
dc.title Technické prostředky integrované automatizace cs
dc.type Book cs


Files in this item

Files Size Format View Description
Skripta TPA 2012.pdfBlocked 14.03Mb PDF View/Open plný text
obsah.pdf 144.6Kb PDF View/Open obsah

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account