Personální politika firmy Strabag a.s. ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Personální politika firmy Strabag a.s. ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Kovaříková, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:05:33Z
dc.date.available 2010-07-14T00:05:33Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1866
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám personální politikou firmy Strabag a.s. ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity. V teoretické části vysvětluji základní charakteristiku personální politiky a oblastí, které podle mého názoru nejvíce působí na image a prosperitu podniku. V analytické části představuji firmu STRABAG a způsob jakým firma provádí personální politiku. Další část je zaměřena na projekt zjišťování spokojenosti zaměstnanců, vyhodnocení a navržení potřebných opatření ke zlepšení situace. cs
dc.format 102 s., 10 s. příloh. cs
dc.format.extent 1174114 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject image cs
dc.subject prosperita cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject Personal policy en
dc.subject image en
dc.subject prosperity en
dc.subject questionary research en
dc.subject employee benefits en
dc.title Personální politika firmy Strabag a.s. ve vztahu k vytváření vlastního image a zvyšování ekonomické prosperity cs
dc.title.alternative Personal policy and human resources of STRABAG a.s. in purpose of creating self image and increasing economical prosperity en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sháněl, Břetislav cs
dc.date.accepted 2006-05-29 cs
dc.description.abstract-translated My master thesis conserns personal policy and human resources of STRABAG a.s. in purpose of creating self image and increasing economical prosperity. In theoretical part I am explaining basic characteristics of personal policy and key areas which have the major influence on image and prosperity of company. In analythic part I'm introducing STRABAG company and the way how the company applies personal policy in reality. Last chapter is focused on research of employee satisfaction, evaluation of findings and creating design of neccesary actions to imporve the current situation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3659
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2006_dp.pdfBlocked 1.119Mb PDF View/Open
kovaříková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
kovaříková_2006_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account