SELF-EFFICACY v edukačných súvislostiach

DSpace Repository

Language: English čeština 

SELF-EFFICACY v edukačných súvislostiach

Show full item record

Thumbnail
Title: SELF-EFFICACY v edukačných súvislostiach
Author: Wiegerová, Adriana; Svatoš, Tomáš; Pavelková, Isabella; Mareš, Jiří; Hrabal, Vladimír; Ficová, Lucia; Gavora, Peter
ISBN: 978-80-10-02355-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/18673
Date: 2012
Publisher: SPN – Mladé letá
Page count: 90
Availability: Dostupné pro studenty UTB


Abstrakt:

Pedagogika a psychológia sú dve vedné disciplíny, ktorých vzájomné prienikové možnosti sú zrejmé aj v prostredí školy. Teoretické tézy a ich odborné vysletľovanie ich už dávno spájajú. Problematika self efficacy je jednou z tých tém, kde vzájomná spolupráca pedagógov a psychológov prináša nové zistenia, nové závery, nové úvahy, ale i nové výzvy na známe i menej známe paradigmy. Osobne vnímaná profesijná zdatnosť – self-efficacy hrá hlavnú úlohu v celom spektre determinánt podmieňujúcich správanie človeka. Jej hodnota má priamu väzbu na dosiahnutie konkrétneho výsledku. Vzťahuje sa k vlastnému presvedčeniu človeka o jeho schopnosti niečo dosiahnuť, bez ohľadu na jeho skutočné kompetencie. V kontexte problematiky hľadania a analyzovania vplyvov na vzťahy a výsledky v škole je dobré reflektovať self efficacy učiteľov. Tí majú byť významným článkom reťazca spájajúceho proces adaptácie a vzdelávania žiaka v prostredí školy. Rovnako sa práve od učiteľov očakáva, že budú iniciátormi a nositeľmi rozvoja myslenia detí. Na jednej strane stojí učiteľ a jeho self efficacy, na druhej strane je však žiak a jeho osobne vnímaná zdatnosť. Žiak je dôležitou súčasťou školy, pre neho celé snaženie učiteľa vzniká, na neho je zamerané. Učiteľ a žiak, to sú dva významné rámce, ktorých súlad môže umocniť kvalitu školy. Koncepčný rámec self efficacy má preto v školskom prostredí svoje opodstatnenie. Navyše, ak práve pre jeho osobitnú vnútornú silu môže odhaliť aj iné závislosti. Predkladaná monografia má ambíciu poukázať čitateľom široké výskumné i teoretické možnosti uplatnenia self efficacy v školskom prostredí. Pri jej tvorbe sa stretla skupina odborníkov z Českej a Slovenskej republiky a tak má predkladané dielo i nádych česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá v podmienkach vedy a výskumu nikdy nestratila na svojej sile a významnosti. Okrem česko-slovenského súznenia sa podarilo vytvoriť prienik pedagogicko-psychologických úvah, čo v prácach podobného typu nebýva bežné. Veríme, že čitateľov poteší skutočnosť, že monografia ponúka závery a analýzy pôvodných výskumov, ktoré boli riešené na území Českej a Slovenskej republiky za posledné dva roky. Snahou autorov je otvoriť tak vedecký diskurz na problematiku self efficacy predovšetkým v školskom prostredí.

Files in this item

Files Size Format View Description
Self_efficacy.pdfBlocked 1.076Mb PDF Publikace - plný text PDF
self efficacy - obsah 115.9Kb JPEG image Thumbnail Obsah publikace

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account