Lexikalische Germanismen im Walachischen

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lexikalische Germanismen im Walachischen

Show simple item record

dc.contributor.author Gester, Silke
dc.contributor.author Koňařík, Ondřej
dc.date.accessioned 2013-03-12T14:17:04Z
dc.date.available 2013-03-12T14:17:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-80-87500-27-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18676
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá lexikálními germanismy ve valašském nářečí. Vycházejíce primárně z mluvené řeči, jsou představeny adaptační procesy, kterými procházejí výpůjčky, a to počínaje foneticko-fonologickými aspekty, poté otázkami grafického přizpůsobení, rovněž tak jako morfologické integrace přejatých slov. Ačkoliv je ve srovnání s lexikálními anglicismy počet nových výpůjček velmi malý, dají se popsané procesy v nových podmínkách použít. Zejména v kapitole věnované pokračující morfologické integraci a slovotvorbě je zřejmé, jaké možnosti čeština jakožto ohebný jazyk skýtá, jde-li o odvozeniny cizích slov. Se zvláštním zájmem je tu otázka použití a stylistických účinků, kterých se dá lexikálními germanismy dosáhnout. Jako zdroj nesčetných dokladů, které našly uplatnění v obou kapitolách k sémantice a ke stylistickým účinkům germanismů, sloužil internet. Bylo objasněno, že germanismy hrají v publicistice, především v bulvárním tisku, i nadále důležitou roli, například aby byla v dobách záplavy informací za pomoci jimi získaných stylových efektů pozornost čtenáře směřována na určitý text. Ve třetí kapitole byl valašský dialekt ještě jednou postaven do středu pozornosti práce. K tomu bylo dotázáno 161 osob v oblasti Vsetínska na znalost a užití devíti vybraných lexémů německého původu. Druhou část šetření tvořily otázky ve vztahu k percepci německého jazyka, resp. k jazykovým kompetencím respondentů jako takovým. Z toho je zřejmé, že jsou tito lidé vůči německému jazyku otevřeni. cs
dc.format 120
dc.language.iso de
dc.publisher VeRBuM cs
dc.rights Dostupné pro studenty UTB
dc.subject čeština cs
dc.subject dialekty cs
dc.subject jazykové vlivy cs
dc.subject Valašsko cs
dc.subject germanismy cs
dc.title Lexikalische Germanismen im Walachischen cs
dc.type Book cs


Files in this item

Files Size Format View Description
gester_germanismy.pdfBlocked 602.9Kb PDF View/Open Publikace - plný text PDF
gester_obsah.gif 47.01Kb GIF image Thumbnail Obsah publikace

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account