Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Dulík, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-03T10:21:17Z
dc.date.available 2013-10-03T10:21:17Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18684
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá rušením u dnes nejpopulárnějších bezdrátových sítí standardu WLAN 802.11. Hlavním tématem tezí je vzájemné rušení několika zařízení umístěných v jedné (ko)lokaci, které pracují na sousedních frekvenčních kanálech. Práce diskutuje vlastnosti modulací DSSS a OFDM vzhledem ke vzájemnému rušení v základním pásmu, stejně jako vliv vysokofrekvenční části vysílacího/přijímacího řetězce. Pro praktické ověření metod, potlačujících vzájemné rušení, byla navržena a sestavena vysokofrekvenční měřící a testovací síť, na které bylo posléze provedeno několik příkladů měření reálných zařízení. Závěrečná část práce obsahuje popis několika metod pro omezení vzájemného rušení včetně analýzy jejich proveditelnosti. cs
dc.format 154
dc.format.extent 4761768 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject DSSS cs
dc.subject OFDM cs
dc.subject interference cs
dc.subject vzájemné rušení různých systémů cs
dc.subject odolnost proti rušení cs
dc.subject DSSS en
dc.subject OFDM en
dc.subject Cross Technology Interference en
dc.title Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítích cs
dc.title.alternative Methods for Interference Mitigation in Wireless Networks en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Raida, Zbyněk
dc.contributor.referee Syrovátka, Břetislav
dc.contributor.referee Vlček, Karel
dc.date.accepted 2012-04-27
dc.description.abstract-translated In this dissertation thesis, the co-location interferences in the most popular wireless networks today ? the 802.11 WLAN ? are explored. The main topic of this thesis are the interferences caused by operation of several co-located radio devices on the adjacent frequency channels. The interference properties of DSSS and OFDM baseband modulations are discussed, as well as the impact of the RF transmit/receive chain. For evaluating the interferences in controlled experiments, RF emulation testbed was designed and built and several example measurements were done. In the final part of the dissertation, methods for interference mitigation in wireless networks are proposed and their feasibility discussed. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 28105
dc.date.submitted 2012-02-28
local.subject rušení signálu cs
local.subject jamming en


Files in this item

Files Size Format View
dulík_2012_dp.pdf 4.541Mb PDF View/Open
dulík_2012_vp.pdf 56.58Kb PDF View/Open
dulík_2012_op.pdf 576.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account