Srovnání kompozitních a nanokompozitních materiálů na bázi Surlyn/jíl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání kompozitních a nanokompozitních materiálů na bázi Surlyn/jíl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Zádrapa, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:06:58Z
dc.date.available 2010-07-14T00:06:58Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1873
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlastností nanokompozitů připravených na bázi polymer/jíl. Jako polymer byl použit Surlyn 9721, použitá komerční plniva byly Cloisity Na+, 20A, 25A, 30B, 93A, Bentonit P140 a Kaolin OT76M. Cloisit Na+ a Bentonit P140 jsou přírodní neupravené jíly, u kterých se prováděla interkalace. Z takto interkalovaných plniv se následně připravil nanokompozit. U takto připravených materiálů se následně měřily fyzikální vlastnosti. Hodnotily se mechanické vlastnosti, paropropustnost, dynamicko termomechanické vlastnosti. Pomocí řady experimentů bylo zjištěno, že plniva ovlivňují vlastnosti směsí. Podrobné hodnocení dosažených výsledků je uvedeno v diskuzi výsledků a shrnuto v závěru diplomové práce. cs
dc.format 143 s cs
dc.format.extent 2270329 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject surlyn cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject plnivo cs
dc.subject interkalace cs
dc.subject ionomer cs
dc.subject jíl cs
dc.subject organofilizace cs
dc.subject RTG cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject DSC cs
dc.subject DMA cs
dc.subject paropropustnost cs
dc.subject surlyn en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject filler en
dc.subject ionomer en
dc.subject intercalation en
dc.subject clay en
dc.subject RTG en
dc.subject FTIR en
dc.subject DSC en
dc.subject DMA en
dc.subject permeability en
dc.title Srovnání kompozitních a nanokompozitních materiálů na bázi Surlyn/jíl cs
dc.title.alternative Comparision of composite and nanocomposite materials base on Surlyn/clay en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Petr
dc.date.accepted 2006-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the research of nanocomposites prepared from polymer matrix and clay. As a polymer was used Surlyn 9721 and as a filler was used Cloisites Na+, 20A, 25A, 30B, 93A, Bentonite P140 and Kaolin OT76M. Cloisite Na+ and Bentonite P140 are natural unmodified clay. This clay was modified by intercalation. From this prepared fillers were prepared nanocompozites. The physical properties were mesured in this material. Mechanical properties, water vapour permeability, dynamical thermomechanical properties were measured. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2820
dc.date.assigned 2005-11-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zádrapa_2006_dp.pdfBlocked 2.165Mb PDF View/Open
zádrapa_2006_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
zádrapa_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account