Aplikace elektronické rizikové analýzy v Celní správě ČR <br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace elektronické rizikové analýzy v Celní správě ČR <br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Vašíček, Pavel cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:30:29Z
dc.date.available 2013-10-04T00:30:29Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18829
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analýza systému elektronické rizikové analýzy v CS ČR, definování jejího přínosu a návrh možného zefektivnění některých jeho částí pomocí služeb MS SQL Server Integration Services a Reporting Services. Práce se ve své teoretické části zabývá úlohou a kompetencemi Celní správy České republiky. Je zde představena struktura a jednotlivé kompetence ve vztahu k analýze rizik, potažmo k elektronické analýze. Praktická část se zabývá analýzou systému elektronické rizikové analýzy v CS ČR. Historicky mapuje vznik samotného systému, porovnává ho se systémy v zemích EU a popisuje samotný princip ohodnocování rizik.<br> cs
dc.format 96 cs
dc.format.extent 15708137 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject celní řízení cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject ERIAN cs
dc.subject vyhodnocení rizik cs
dc.subject elektronická riziková analýza cs
dc.subject Integration Services cs
dc.subject Reporting Services cs
dc.subject customs en
dc.subject customs procedures en
dc.subject risk analysis en
dc.subject ERIAN en
dc.subject risk assessment en
dc.subject electronic risk analysis en
dc.subject Integration Services en
dc.subject Reporting Services en
dc.title Aplikace elektronické rizikové analýzy v Celní správě ČR <br> cs
dc.title.alternative The Application of Electronic Risk Analyses in the CR's Customs Board Administration <br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zukal, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to analyze the electronic risk analysis in CS CR, defining its contribution to efficiency and design potential of some of its parts, via MS SQL Server Integration Services and Reporting Services. The work in its theoretical part deals with the role and powers of the customs administration of the Czech Republic. There is also an individual structure and responsibilities of the risk analysis will attempt to electronic analysis. The practical part deals with the analysis of electronic risk analysis in CS CR. Historically, the creation of maps of the system itself, compares it with the systems in the EU and describes the very principle of valuation risks.<br> en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26577
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
vašíček_2012_dp.zip 14.98Mb Unknown View/Open
vašíček_2012_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
vašíček_2012_op.pdf 261.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account