Bioplyn z odpadu živočišné výroby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bioplyn z odpadu živočišné výroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Kozel, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:12:15Z
dc.date.available 2010-07-14T00:12:15Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1887
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na bioplyn, který vzniká z odpadu živočišné výroby. Je popsán jeho vznik, druhy materiálů, ze kterých může vznikat a technická zařízení, která jsou potřebná pro jeho výrobu. Velká pozornost je věnována jeho využití jako zdroje energie a je rozebráno, v jaké míře se využívá v zahraničí a v České republice. V poslední části se za-měřuje na to, jaká je podpora a propagace využívání v České republice. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 669435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bioplyn cs
dc.subject bioplynová stanice cs
dc.subject odpad z živočišné výroby cs
dc.subject anaerobní vyhnívání cs
dc.subject biogas en
dc.subject biogas station en
dc.subject waste from livestock production en
dc.subject anaerobic digestion en
dc.title Bioplyn z odpadu živočišné výroby cs
dc.title.alternative Biogas from the waste of livestock production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vondruška, Milan
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated This work is about biogas which is produced from the waste of the livestock pro-duction. Rise, kind of materials which biogas can be produced and technical equipment which we need for its production are described. Big part of this work is about utilization of biogas and rate of explotation in Czech Republic and in the world is parsed. In the end it makes reference to support and propagation of explotation in Czech Republic. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2851
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kozel_2006_bp.pdf 653.7Kb PDF View/Open
kozel_2006_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
kozel_2006_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account