Projekt financování investičního záměru společnosti VaK Kroměříž, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kameníková, Blanka cs
dc.contributor.author Kadlčíková, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T01:11:46Z
dc.date.available 2013-10-04T01:11:46Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18891
dc.description.abstract Cílem práce je volba optimální varianty financování konkrétního investičního záměru vybrané společnosti. Teoretická část je tematicky rozdělena do čtyř kapitol. První z nich pojednává o obecných informacích, týkajících se investic, investičního procesu, vyhodnocování efektivnosti investic a možných zdrojích jejich financování. Druhá a třetí kapitola stručně analyzují zdroje financování, které jsou v praktické části využity při volbě varianty financování. Poslední kapitola je zaměřena na hodnocení a podmínky, které kladou peněžní ústavy při získávání cizích zdrojů. V praktické části je představena společnost, jejímž investičním záměrem se práce zabývá a odvětví, ve kterém působí. Dále je provedena podrobná finanční analýza jejích výkazů za období tří let, která má zásadní vliv na získání cizích zdrojů k financování investice. Součástí je také zpracování konkrétních nabídek vybraných peněžních ústavů. Závěr práce je věnován vyhodnocení efektivnosti zvažované investice a je doporučena nejvýhodnější varianta pro její financování. cs
dc.format 129 s. cs
dc.format.extent 4285574 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Investiční záměr cs
dc.subject bankovní úvěr cs
dc.subject leasing cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject úroková sazba cs
dc.subject Investment plan en
dc.subject bank loan en
dc.subject leasing en
dc.subject financial analysis en
dc.subject interest rate en
dc.title Projekt financování investičního záměru společnosti VaK Kroměříž, a.s. cs
dc.title.alternative Project of Financing Investment Intention in the Company VaK Kroměříž, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jan cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is the choice of optimal variant of the particular investment project financing of the selected company. The theoretical part is thematically divided into four chapters. The first of them discusses the general information about investments, investment process, evaluating the effectivness of investments and possible sources of their financing. The second and third chapter analyzes the sources that are used in the practical part in the choice of financing options. The last chapter is focused on the evaluation and the conditions that put financial institutions in obtaining of the external funds. In practical part is introduced a company whose investment objective this work deals with, and the industry in which it operates. It is also performed detailed financial analysis of its statements for the period of three years, which has a major influence on obtaining of external funds to finance investment. It also includes the processing of specific offers selected financial institutions. The conclusion is devoted to evaluating of effectivness considered investment and is recommended the most advantageous option for its financing. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 24633
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
kadlčíková_2012_dp.pdf 4.087Mb PDF View/Open
kadlčíková_2012_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlčíková_2012_op.pdf 61.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account