Chování nanokompozitních materiálů na bázi PVC/jíl v anaerobním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chování nanokompozitních materiálů na bázi PVC/jíl v anaerobním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Čalová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:12:46Z
dc.date.available 2010-07-14T00:12:46Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1890
dc.description.abstract Chování nanokompozitních materiálů na bázi měkčeného PVC bylo sledováno v anaerobním prostředí. Jako nanoplniva byly použity jíly Cloisite 20A, Cloisite 30B, Cloisite Na+. Biostabilita byla sledována na základě produkce methanu a oxidu uhličitého metodou plynové chromatografie. Cílem mé diplomové práce bylo zkoumat biostabilitu fólií na bázi PVC/jíl a změkčovadel - dioktylftalátu a dioktyladipátu. Výsledky ukázaly, že dioktylftalát se rozkládá velmi málo a dioktyladipát se nerozkládá vůbec. PVC folie obsahující 24,2 % změkčovadla DOP se rozložily během 76 dní z 3-4%. PVC folie obsahující 10% nanoplniva Cloisite 30B a 24,2 % DOP se rozložily cca ze 7% . PVC fólie obsahující 10% nanoplniva Cloisite Na+ a se rozložila cca z 5%. cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 1064538 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dioktylftalát cs
dc.subject dioktyladipát cs
dc.subject Cloisite cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject di-octyl-phtalate en
dc.subject di-octyl adipate en
dc.subject Cloisite en
dc.subject nanocomposites en
dc.title Chování nanokompozitních materiálů na bázi PVC/jíl v anaerobním prostředí cs
dc.title.alternative Biostability of PVC-Based nanocomposites under an anaerobic conditions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated Stability of the nanocomposite materials - foils PVC/clay was being studied in an anaerobic environment. As nanofillers were used clays Cloisite 20A, Cloisite 30B and Cloisite Na +. The biostability was aimed on determination of production methane an carbon dioxide by analysing with gas chromatography (Hewlett-Packard model 5890 II with TCD detector). The aim of my diploma was investigate biostability of foils PVC/clay, dioctylphtalate and dioctyladipate. The results showed that dioctylphtalate was small degradable and dioctyladipate was not degraded. PVC foils without clay were degraded with more than 3-4% removed in 76 days. PVC foils with 10% nanofiller Cloisite 30B were also degraded with 7% removed in 76 days. And finally PVC foils with 10% nanofiller Cloisite Na+ were also degraded with 5% removed in 76 days. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2872
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čalová_2006_dp.pdf 1.015Mb PDF View/Open
čalová_2006_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
čalová_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account