Program rozvoje města Lipník nad Bečvou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Lipník nad Bečvou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Složilová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:14:54Z
dc.date.available 2010-07-14T00:14:54Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1892
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na Program rozvoje města Lipník nad Bečvou, který se nachází na severovýchodě České republiky. Úvodní část podrobně popisuje socio-ekonomické prostředí města. Následující část se zabývá přednostmi a nedostatky současné-ho stavu. Jak socio-ekonomické prostředí, tak zhodnocení předností a nedostatků shrnuje SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení). Na základě výsledku SWOT analýzy je vytvořena vize rozvoje města a jsou definované její kritické body. Práce končí návrhem strategického plánu, který může zlepšit současný stav města. cs
dc.format 100 s., 11 s. přiloh. cs
dc.format.extent 1103874 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Program cs
dc.subject region cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject socioekonomické prostředí cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Program en
dc.subject region en
dc.subject development en
dc.subject socio-economical environment en
dc.subject strategic plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Program rozvoje města Lipník nad Bečvou cs
dc.title.alternative Program of development of the town Lipník nad Bečvou en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelor project focuses on the Program of development of the town Lipník nad Beč-vou, which is situated in the north-west of the Czech Republic. The introductory part describes in detail socio-economical environment of this town. The following part deals with advantagex and disadvantagex of the townś present situation. Both the socio-economical environment and the evaluation of advantages and disadvantages are summari-sed by the SWOT analysis (Strenghts - Weaknesses - Opportunities - Threats). As a result of the SWOT analysis, a vision of the townś development is made and critical points are defined. The project ends in a proposal of a strategic plan, which could improve the present situation of this town. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2238
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
složilová_2006_bp.pdfBlocked 1.052Mb PDF View/Open
složilová_2006_vp.pdf 1.194Mb PDF View/Open
složilová_2006_op.pdf 1.309Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account