Koncepční plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koncepční plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Vitásková, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-04T02:08:59Z
dc.date.available 2013-10-04T02:08:59Z
dc.date.issued 2012-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18959
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou strategických dokumentů v oblasti plánování sociálních služeb na úrovni krajů České republiky. Teoretická část práce objasňuje problematiku plánování sociálních služeb v České republice. Pozornost je věnována komunitnímu plánování sociálních služeb a tvorbě krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. V praktické části je provedena komparace aktuálně platných střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů ČR. Na základě získaných poznatků jsou v závěru diplomové práce formulovány návrhy na zlepšení v oblasti plánování sociálních služeb krajů. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 2109540 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject kraje cs
dc.subject střednědobý plán rozvoje sociálních služeb cs
dc.subject plánování sociálních služeb cs
dc.subject financování sociálních služeb cs
dc.subject social services en
dc.subject regions en
dc.subject mid-term social services development plan en
dc.subject planning of social services en
dc.subject financing of social services en
dc.title Koncepční plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů České republiky cs
dc.title.alternative Conceptual Planning of the Development of Social Services at the Regional Level of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Jiří
dc.date.accepted 2012-05-23
dc.description.abstract-translated The Master thesis deals with the analysis of strategic documents in the area of social services at the regional level of the Czech Republic. The theoretical part of this thesis explains the issues of planning of social services in the Czech Republic. Attention is devoted to community planning and the creation of regional mid-term social services development plans. The practical part includes a comparison of currently existing mid-term social services development plans of each regions. At the end of the Master thesis are formulated proposals for improvements in planning of social services at regions which are based on the acquired findings. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 25723
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vitásková_2012_dp.pdf 2.011Mb PDF View/Open
vitásková_2012_vp.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open
vitásková_2012_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account