Analýza metod controllingu a implementace finančního controllingu v podniku Unimarco a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza metod controllingu a implementace finančního controllingu v podniku Unimarco a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Pivodová, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:21:03Z
dc.date.available 2016-01-06T00:00:28Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1908
dc.description.abstract V teoretické části je popsána podstata a zásady celkového controllingu a jeho subsystému finančního controllingu. V praktické části je uvedena charakteristika firmy s analýzou SWOT a provedena ekonomická analýza podniku. V analýze využití metod finančního con-trollingu jsou popsány metody řízení pracovního kapitálu (závazky, pohledávky, zásoby) a controlling likvidity. Kapitola Finanční plánování obsahuje plánování pohledávek a plánová-ní příjmů a výdajů na bankovním účtu. Kapitola Finanční kontrola se zabývá zjišťováním a analýzou odchylek. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 1318714 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 06.01.2016
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject závazky cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject plánování cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject odchylky cs
dc.subject financial controlling en
dc.subject obligations en
dc.subject claims en
dc.subject supplies en
dc.subject liquidity en
dc.subject planning en
dc.subject control en
dc.subject deviations en
dc.title Analýza metod controllingu a implementace finančního controllingu v podniku Unimarco a.s. cs
dc.title.alternative Analysis methods of controlling and implementation of financial controlling in the firm Unimarco inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated In theoretical part the core and principle of total controlling and its subsystem of financial controlling are described. In practical part characteristic of the company with analysis SWOT are introduced and economical analyses of the company is carried out. In analysis of the use of methods of financial controlling the methods of management of working capital (obligations, claims, supplies) and liquidity controlling are described. The chapter Financial planning contains planning of claims and planning of incomes and proceeds and expenses in a bank account. The chapter Financial control focused on finding and analysis of deviations. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2182
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pivodová_2006_bp.pdfBlocked 1.257Mb PDF View/Open
pivodová_2006_vp.pdf 1.344Mb PDF View/Open
pivodová_2006_op.pdf 1.343Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account