Analýza firemní kultury koncernu HeidelbergCement a jedné z jeho dceřiných společností v ČR - Českomoravské štěrkovny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza firemní kultury koncernu HeidelbergCement a jedné z jeho dceřiných společností v ČR - Českomoravské štěrkovny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Šandová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:21:20Z
dc.date.available 2010-07-14T00:21:20Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1909
dc.description.abstract V bakalářské práci se věnuji firemní kultuře společnosti HeidelbergCement a jedné z jeho dceřiných společností v České republice - Českomoravské štěrkovny. V práci popisuji neje-nom firemní kulturu a identitu společnosti HeidelbergCement, ale zároveň jak korporátní kultura celého holdingu působí na dceřinou společnost, jak se tato společnost musela adap-tovat podmínkám nadnárodní firemní kultury a jak je firemní kultura přijímána samotnými zaměstnanci. Dalším cílem práce je analyzování souvislostí a všech aspektů, které organizační kulturu utváří. V tomto ohledu se zabývám korporátní komunikací, korporátním designem, korpo-rátní identitou. cs
dc.format 67 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1626608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject firemní strategie cs
dc.subject typy podnikových kultur cs
dc.subject úrovně podni-kové kultury cs
dc.subject korporátní komunikace cs
dc.subject vztah s veřejností cs
dc.subject podniková etika cs
dc.subject produkt cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate image en
dc.subject company's strategy en
dc.subject types of corporate cultures en
dc.subject levels of corporate culture en
dc.subject corporate communication en
dc.subject public relations en
dc.subject code of ethics en
dc.subject product en
dc.title Analýza firemní kultury koncernu HeidelbergCement a jedné z jeho dceřiných společností v ČR - Českomoravské štěrkovny cs
dc.title.alternative Analyse of the corporate culture of the company HeidelbergCement and of the culture of one of its subsidiaries in the Czech Republic - Českomoravské štěrkovny en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This work is focused on the corporate culture of the company HeidelbergCement and on the culture of one of its subsidiaries in the Czech Republic - Českomoravské štěrkovny. In addition to looking at the corporate culture and corporate image of HeidelbergCement, this work also addresses the influence of its corporate culture on the culture of its subsidiary. I will describe how the subsidiary had to adapt on the basis of the new conditions of the new corporate culture and, at the same time, how is the new culture being accepted by the employees. Another aim of this work is to analyse all connections and aspects which influence a company's culture. In this regard, I am concentrating on corporate communication, corporate design and corporate identity. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2688
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šandová_2006_bp.pdfBlocked 1.551Mb PDF View/Open
šandová_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
šandová_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account