Spotřebitelské chování dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Spotřebitelské chování dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Kovalová, Markéta
dc.date.accessioned 2013-10-04T03:50:16Z
dc.date.available 2013-10-04T03:50:16Z
dc.date.issued 2011-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19104
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce s názvem ?Spotřebitelské chování dětí a mládeže? je na základě teoretických poznatků ke spotřebitelskému chování dětí a mládeže popsat nákupní chování tohoto segmentu. Teoretická část se zabývá popisem trhu pro děti a mládež, zkoumá vývoj dítěte od kolébky po období dospívání, zabývá se motivy, stimuly, potřebami a hodnotami zákazníků a popisuje nákupní socializaci dětí. Práce zkoumá faktory ovlivňující rozhodo-vací proces spotřebitele i to, jak dnešní děti a mládež nakupují. Rovněž se zabývá otázkou reklamy a peněz ve spojení s dítětem. V praktické části je proveden vlastní marketingový výzkum s žáky druhého stupně ze dvou různých základních škol pomocí dotazníkového šetření. Výzkum zjišťuje a popisuje fakto-ry působící na stimuly vedoucí k nákupu u cílové skupiny děti a mládež. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 357896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject segment cs
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject s en
dc.subject young people en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject motivation en
dc.subject demand en
dc.subject customer buying behavior en
dc.subject market segment en
dc.title Spotřebitelské chování dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Consumer Behaviour of Children and Teenagers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2012-05-23
dc.description.abstract-translated This paper entitled ?The Consumer Behavior of Children and Young People? employs theoretical knowledge to analyze the approaches of the market segment of children and youths to shopping and consumerism. The theoretical section looks at this particular target market, and examines the development of children ? from birth to adolescence. It focuses on the motives, incentives, customer demands, and values of shopping, also analyzing the socialization of children. This paper additionally describes factors influencing decision making as to consumerism and how children and young people make purchases. Further-more, it addresses the issue of advertising and money in relation to such youngsters. The practical section contains market research conducted in the form of a questionnaire, which was filled in by students attending two elementary schools. This survey identifies and describes factors involved in informing purchases made by the market segment of chil-dren and young people. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26063
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-04


Files in this item

Files Size Format View
kovalová_2012_bp.pdf 349.5Kb PDF View/Open
kovalová_2012_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
kovalová_2012_op.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account