Bezpečnostní politika firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní politika firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čejka, Josef cs
dc.contributor.author Rochovanský, Jan cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T05:05:02Z
dc.date.available 2013-10-04T05:05:02Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19149
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní politiku obecně a na konkrétní bezpečnostní politiku podniku Marius Pedersen Group. V práci je bezpečnost podniku rozdělena do oblastí IT ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany budov a majetku a požární ochrany Jednotlivé oblasti bezpečnosti byly posuzovány z hlediska legislativy a současného stavu u firmy. Závěrem byl navržen dokument bezpečnostní politiky podniku Marius Pedersen Group a doporučená opatření (standard). cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 29137215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: bezpečnostní politika podniku cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject IT ochrana cs
dc.subject ochrana osob a majetku cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject Keywords: specific security policy en
dc.subject health and safety at work en
dc.subject IT security en
dc.subject protection of persons and property en
dc.subject fire safety measures en
dc.title Bezpečnostní politika firmy cs
dc.title.alternative The Security Policy of a Company<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smetka, Josef cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on security policy in general and the specific security policy of the Marius Pedersen Group. The work is divided into the security business areas of IT security, health and safety at work, the protection of buildings and property, fire safety measures and individual safety procedures are assessed in terms of legislation and the current state of the company. Finally a document on the safety policy of the Marius Pedersen Group is proposed as well as recommended measures (standard). en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26559
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
rochovanský_2012_dp.pdf 27.78Mb PDF View/Open
rochovanský_2012_vp.jpg 274.5Kb JPEG image View/Open
rochovanský_2012_op.doc 256.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account