Inovace výuky skladového hospodářství v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovace výuky skladového hospodářství v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klčová, Hana
dc.contributor.author Barkóciová, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:23:45Z
dc.date.available 2010-07-14T00:23:45Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1914
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem Inovace výuky skladového hospodářství v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně se zabývá související teorií jako je podnikový informační systém, řízení zásob a skladování. Praktická část obsahuje terminologii pro modul Sklad a rozebírá jednotlivé možnosti modulu Sklad v daném ERP systému. Závěr praktické části obsahuje harmonogram a detaily projektu inovace výuky, včetně komplexních cvičení pro daný modul, které jsou navržené pro potřeby výuky studentů 4. ročníku magisterského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. cs
dc.format 108 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1026420 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ERP systém cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject skladování cs
dc.subject Microsoft Navision cs
dc.subject lokace cs
dc.subject zaskladnění cs
dc.subject vyskladnění cs
dc.subject dodávky cs
dc.subject ERP system en
dc.subject inventory en
dc.subject storage en
dc.subject Microsoft Navision en
dc.subject location en
dc.subject put away en
dc.subject pick en
dc.subject shipping en
dc.title Inovace výuky skladového hospodářství v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně cs
dc.title.alternative Innovation of teaching warehouse management in ERP system Microsoft Navision for use of FaME, UTB in Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hubáček, Svatopluk
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This diploma thesis, titled as Innovation of teaching warehouse management in ERP system Microsoft Navision for use of FaME, UTB in Zlín, deals with relating theory as enterprise information system, inventory control and storage. The practical part includes teminology for Warehouse module and studies particular opportunities of Warehouse module in given ERP system. The end of practical part contains schedule and details of innovation of teaching, including complex practices for given module which are designed for use of teaching the students of 4th year of master degree at Faculty of Management and Economics at Tomas Bata University in Zlín. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3613
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
barkóciová_2006_dp.pdf 1002.Kb PDF View/Open
barkóciová_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
barkóciová_2006_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account