Problematika přídatných látek v potravinářství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika přídatných látek v potravinářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Vyskočilová, Jindřiška
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:23:56Z
dc.date.available 2010-07-14T00:23:56Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1915
dc.description.abstract Tato práce představuje souhrn dostupných informací týkajících se potravinářských aditiv. Jednotlivá aditiva jsou zde rozčleněna do skupin podle účelu, který plní v potravinářských výrobcích z hlediska chuťového, estetického, hygienického, zpracovatelského, zdravotního a z hlediska ekonomie výroby. O jejich převažujícím pozitivním vlivu a průmyslové důležitosti není pochyb. Je však třeba tuto oblast chemie důkladně sledovat, neboť má mimořádný vliv na zdraví obyvatelstva. cs
dc.format 28 s. cs
dc.format.extent 780964 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Antioxidanty cs
dc.subject Konzervační činidla cs
dc.subject Emulgátory cs
dc.subject Aromatické látky cs
dc.subject antioxidanten en
dc.subject konzervations mittel en
dc.subject emulgatoren en
dc.subject aromatische stofe en
dc.title Problematika přídatných látek v potravinářství cs
dc.title.alternative Die Problematik der Zusatzstoffe in Lebensmitteln en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated Diese Arbeit stellt eine Zusammenfassung von zugänglichen Informationen vor die sich auf Zusatzstoffe in Lebensmitteln beziehen. Einzelne Zusatzstoffe sind aufgeteilt in Gruppen entsprechend ihres Zwecks der in Lebensmittelprodukten erfüllt werden soll, aus der Sicht des Geschmacks, der ästhetik, der Hygiene, des Verarbeiten, der Gesundheit und aus der Sicht der ökonomischen Herstellung. über den überwiegenden positiven Einfluss und die industrielle Wichtigkeit gibt es keinen Zweifel. Es ist jedoch nötig diesen Chemiebereich genau zu beobachten, denn er hat einen besonderen Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2850
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vyskočilová_2006_bp.pdf 762.6Kb PDF View/Open
vyskočilová_2006_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
vyskočilová_2006_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account