Hodnocení efektivnosti financování mateřských školek ve Frýdku-Místku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti financování mateřských školek ve Frýdku-Místku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Čech, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:26:40Z
dc.date.available 2010-07-14T00:26:40Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1921
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá úrovní předškolního vzdělávání ve městě Frýdku-Místku, se zaměřením na mateřské školy. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny k rozdělení, systému a řízení předškolního vzdělávání. Jsou zde zmíněny jak klasický rám-cový program předškolní výuky, tak i program Začít spolu, vycházející z koncepce Step by Step, realizovaný v MŠ Beruška, Frýdek-Místek. Praktická část zahrnuje nejprve popis a charakteristiku financování předškolního vzdělávání, a dále vyhodnocení stávající situace na konkrétním případu města Frýdku-Místku a mateř-ské školy Beruška. Práce je zaměřena na zjištění úrovně a stavu školského systému, z hlediska jak pedagogic-kého a zejména z hlediska jeho financování. Tyto skutečnosti by měly pomoci k lepšímu uvědomění si důležitosti kvalitního školského systému vzdělávání. Vyplývající studie a ná-vrhy by měly být předmětem k zamyšlení nejenom pro úředníky ministerstva školství, ale pro celou společnost. cs
dc.format 62 s., 4s. cs
dc.format.extent 1493832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Financování školství cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject Financing a school system en
dc.subject budget en
dc.subject incomes en
dc.subject expences en
dc.subject financing sources en
dc.title Hodnocení efektivnosti financování mateřských školek ve Frýdku-Místku cs
dc.title.alternative The evaluation of efficient financing of kindergardens in Frýdek-Mistek en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jarolímová, Blanka
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor work deal with the level of pre-school education in Frýdek-Místek City, with a view to kindergardens. In the theoretic part are elaborated literature sources about an al-location, structure and govering the system of pre-school education. There is also worked out a General pre-school education program and program Step by step realized in a kinder-garden Beruška in Frýdek-Místek. Practical part incudes a description and characteristics of financing a pre-school education system and also evaluation a current situation in Frýdek-Místek City and kindergarden Be-ruška Work is sight on location a level and condition the school education systém from pedagogi-cal and financial view. This facts should help to realize the concequences of high-quality education systém. Resulting suggestions should be basis for not only oficial's reflection, but for all society. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3184
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
čech_2006_bp.pdfBlocked 1.424Mb PDF View/Open
čech_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
čech_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account