Adaptivní metody při numerické integraci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptivní metody při numerické integraci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Jurečka, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:30:39Z
dc.date.available 2010-07-14T00:30:39Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1934
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je použití adaptivních metod při numerické integraci. V úvodní části práce je zpracována literární rešerše na dané téma. Práce také hodnotí možnosti využi-tí numerických metod při řešení určitých integrálů reálné funkce jedné proměnné. Dále je práce zaměřena na metody založené na Newton-Cotesových a Gaussových vzorcích. Práce je také doplněna o adaptivní metody a metodou pro zpřesnění výsledků tzv. Richardsonova extrapolace. V závěrečné části byl vytvořen program v programovém prostředí Matlab pro výše uvedené metody na výpočet jednorozměrných integrálů. Na závěr je provedeno srov-nání přesnosti výpočtů jednotlivých metod. cs
dc.format 44 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 1080104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adaptation methods en
dc.subject Gaussian formula en
dc.subject integration en
dc.subject Matlab en
dc.subject Newton-Cotes formula en
dc.subject numerical method en
dc.subject Richardson extrapolation en
dc.subject Adaptivní metody cs
dc.subject Gaussův vzorec cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject Newton-Cotesův vzorec cs
dc.subject numerické metody cs
dc.subject Richardsonova extrapolace cs
dc.title Adaptivní metody při numerické integraci cs
dc.title.alternative Adaptive methods for numerical integration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel cs
dc.date.accepted 2006-06-29 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims to use adaptive methods for numerical integration. The first part of the thesis analyses available literary sources on given subject. Then, the thesis evaluates the conditions influencing the implementation of numerical methods for resolving definite integrals of real function with one variable. The bachelor work is also focused on methods based on Newton - Cotes and Gaussian formulas and completed with methods for elaborat-ing integration, which are Romberg quadrature and adaptive methods. Finally, the program in software environment Matlab, was created and used for resolving earlier mentioned methods for one-dimensional integrals calculation. In the end of the bachelor work the ac-curacy comparison for each method was made. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 1385
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurečka_2006_bp.pdf 1.030Mb PDF View/Open
jurečka_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
jurečka_2006_op.doc 293Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account