Analýza systému řízení nákladů ve společnosti TON a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému řízení nákladů ve společnosti TON a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Bílková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:31:26Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1937
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza systému řízení nákladů ve společnosti TON a.s. Je rozložena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na kritickou analýzu dostupných literárních pravmenů týkajících se řízení nákladů ve společnosti. Zaměřuji se na oblast nákladů a jejich řízení ve společnosti (kalkulace, rozpočty a technickohospodářské normy). V rámci praktické části mé práce je nejprve provedena situační analýza podniku a poté analýza systému řízení nákladů. Na základě této analýzy jsem identifikovala přednosti a nedostatky v tomto systému řízení nákladů. Výstupem mé práce je návrh na efektivnější řízení nákladů ve společnosti, který je založen na využití kapacitiního členění nákladů při sestavování kalkulací. cs
dc.format 91 s, 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2269473 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036 cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject rozpočetnictví cs
dc.subject rozpočty cs
dc.subject technickohospodářské normy cs
dc.subject Costs en
dc.subject calculations en
dc.subject acountancy en
dc.subject budget en
dc.subject technical and economical standards en
dc.title Analýza systému řízení nákladů ve společnosti TON a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the system management cost in the TON joint stock company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Vlastimil cs
dc.date.accepted 2006-09-07 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the analysis of the system management cost in the TON joint sock company. It is divided into two parts. The theoretical part is aimed at the critical analysis of the accesible literature sources concerning the system mangement cost in the company. I focused on the cost problems and its management in the company (the calcu-lation, the budgets, the technical and economical standards). In the practical part of my assignment first the situational analysis of the enterprise and the following analysis of the system management cost were made. The result of my work is the proposal of more effective system management cost in the company which is based on the usage of the capacity cost division for the setting calculation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4259
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bílková_2006_bp.pdfBlocked 2.164Mb PDF View/Open
bílková_2006_vp.pdf 52.10Kb PDF View/Open
bílková_2006_op.pdf 46.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account