Franchisingový systém BARUM

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Franchisingový systém BARUM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Heger, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:33:45Z
dc.date.available 2010-07-14T00:33:45Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1943
dc.description.abstract Bakalářská práce Franchisingový systém BARUM popisuje a analyzuje distribuční a prodejní kanál nazývaný franchising. Jedná se o moderní formu podnikání, která se už dlouhou dobu osvědčuje ve vyspělých státech světa. Účelem franchisingu je využít výhod spojených s vlastnictvím malého podniku s výhodami podnikání ve velkém. V teoretické části je proveden rozbor literárních poznatků. Druhá část, praktická, se zabývá analýzou Franchisingového systému BARUM, jeho silnými a slabými stránkami, výhodami a nevýhodami pro firmu Barum Continental a jeho obchodní partnery. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 2838748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Franchising cs
dc.subject franchisant cs
dc.subject franchisor cs
dc.subject franchisingová smlouva cs
dc.subject Franchising en
dc.subject franchisee en
dc.subject franchisor en
dc.subject franchise contract en
dc.title Franchisingový systém BARUM cs
dc.title.alternative Franchising system BARUM en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mahdalík, Vít
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated Bachelor work Franchising system BARUM describes and analyses distribution and sales channel called Franchisng. Franchising is a modern form of business approach which has been used in many countries world wide. The main goal is to exploit advantages of an ownership of small enterprise with the advantages of partnership with large corporations. I analysed literal information in the theoretical part of my work. The second part, the practical one, tries to get detailed picture of Franchising system BARUM with focus on strengths and weaknesses, advantages and disadvantages for Barum Continental and their business partners. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2174
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
heger_2006_bp.pdfBlocked 2.707Mb PDF View/Open
heger_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
heger_2006_op.pdf 1.501Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account